”Vi kan inte längre lita på två hål i väggen” | Byggföretagen

”Vi kan inte längre lita på två hål i väggen”

Inom ramen för Svenskt Näringsliv projekt Kraftsamling elförsörjning lanseras nu Elnätsutmaningen. Det är den andra underlagsstudien som djupdyker i vilka problem det svenska elnätet står inför och vad som kan göras åt dem.

Publicerad:

Med anledning av studien arrangerades under tisdagen ett seminarium i Näringslivets hus där Sveriges Byggindustriers vd Catharina Elmsäter-Svärd medverkade.

– Vi kan inte längre lita på två hål i väggen. Givet att det finns en nationellt beslutad plan för infrastrukturen och regionala planer för bostadsbyggandet bör nästa steg bli en samordning av elförsörjningen, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Bygg- och anläggningsbranschens digitalisering, infrastrukturens elektrifiering och förstärkt urbanisering är tre övergripande samhällstrender som hakar i varandra. Enligt Boverkets behövs 64 000 nya bostäder per år framtill 2027. Störst är byggbehovet i Stockholm, Göteborg och Malmö, som står för över 70 procent. Därför måste elen komma fram dit den behövs, när den behövs.´

– När elbristen blir ett problem i människors och företags vardag är den också ett samhällsproblem, säger Catharina Elmsäter-Svärd.