Birgitta Govén talar på forum om hållbar stadsutveckling | Byggföretagen

Birgitta Govén talar på forum om hållbar stadsutveckling

Hallå där! Birgitta Govén, energiexpert på Byggföretagen, som den 4 februari talar på Stockholms stads forum om hållbar stadsutveckling och energieffektiva byggnader.

Publicerad:

Vad visar erfarenheterna från pilotprojektet i Norra Djurgårdsstaden?

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden och för närvarande bedrivs 15 forsknings- och utvecklingsprojekt. Här byggs hus med fokus på energieffektiva lösningar – bland annat installeras smarta system där de boendes energianvändning visualiseras för att de själva ska kunna påverka hur man använder energi i sin vardag. Det ställs också höga krav på energiprestanda för byggnaderna; 55 kWh/m2, år. Mätningar visar att det är tufft att nå kravet. Nu vill man undersöka var felkällorna finns och hitta lösningar för att rätta till det.

Hur kan staden, byggherrar och fastighetsägare samarbeta ännu bättre?

När ribban sätts högt och man vill uppnå en hög grad av hållbarhet i byggandet är det viktigt att man har tydliga krav och väldigt skarpa ansvarsområden. Jag tror också det är viktigt med många avstämningspunkter; att vi mäter och följer upp under hela byggprocessen så att vi kan vara säkra på att det blir rätt och kan rätta till om det blir fel. Det är små marginaler när man ska bygga med höga hållbarhetskrav och därför är det viktigt med noggranna uppföljningar.

Vilket blir nästa steg?

Just nu pågår ett detektivarbete för att undersöka varför energianvändningen har blivit högre än beräknat i ett antal byggnader i Norra Djurgårdsstaden. Ett bra samarbete mellan staden, byggherrar och entreprenörer där man försöker hitta felkällorna och komma tillrätta med problemen. Ambitionen är hög och viljan är stor. Därför hoppas jag att man kommer komma fram till bra och kloka slutsatser för fortsatt hållbart byggande.