Bolund och Elmsäter-Svärd till Jönköpingsdagen | Byggföretagen

Bolund och Elmsäter-Svärd till Jönköpingsdagen

20 januari samlas bostadsminister Per Bolund, Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd samt fastighetsägare och Jönköpings kommun för att diskutera hur Jönköping ska fortsätta växa och utvecklas. Hur bygger vi nytt samtidigt som vi bevarar det unika för staden?

Publicerad:

Per Bolund bidrar med regerings syn på bygg och bostadspolitiken, stadsarkitekten Bengt Mattias Carlsson lyfter från sitt perspektiv hur vi bygger nytt samtidigt som vi bevarar det unika för Jönköping.  Ann-Mari Nilsson talar om kommunledningens bild av den framtida utvecklingen i Jönköping. Lokala näringslivsrepresentanter såsom Mattias Carlsson, ordförande Blue Wall och Reine Johansson, Vd HSB Göta ger sin bild och vad de bidrar med framåt.

 – Jönköpings kommun har haft en hög tillväxt och vi ser att det fortsätter så, därför ställer det också höga krav på alla parter som är inblandade i utvecklingsarbetet i kommunen. Därför är det viktigt att aktörerna träffas och pratar om våra behov och prioriteringar tillsammans., säger Elin Rickardsson näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna.

Dagen pågår mellan kl. 9.30 och 16.30 på Stora hotellet i Jönköping.

Hålltider under dagen:

Kl. 9.40 Ann-Mari Nilson inleder

Kl. 11.10 Byggindustrin – Vilka åtgärder behövs för ökat byggande Catharina Elmsäter- Svärd, Vd Byggföretagen.

  Kl. 13.00 Regerings bygg och bostadspolitik- Per Bolund Bostadsminister

 För information i detalj se, jonkopingsdagen.se.

 Vill du veta mer, kontakta:

Sven Rydell, näringslivschef Jönköpings kommun 036-10 55 08 sven.rydell@jonkoping.se

Elin Rickardsson, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna 036 – 304982, elin.rickardsson@fastighetsagarna.se
Peter Ek, Byggföretagen, Jönköping 036-34 62 70, peter. ek@byggforetagen.se
Dhan Åstrand, seniorkonsult, Åhstrand PR 0707-555 62 27 dhan.astrand@astrandpr.se