Det här gäller för ID06 efter den 21 januari | Byggföretagen

Det här gäller för ID06 efter den 21 januari

Den 22 januari 00.01 stängs alla gamla ID06-kort av. Därefter gäller endast de nya ID06-korten (LoA2) inom ID06-systemet. Här har vi samlat information om bytet.

Publicerad:

Frågor och svar:

Hur gör jag om det kommer en person till byggarbetsplatsen utan ett giltigt ID06-kort?

Det är arbetsplatsen som ansvarar för personer som ska ges tillträde till arbetsplatsen. Gäller ID06-systemt på arbetsplatsen krävs ett giltigt ID06-kort från och med den 22 januari. Skulle en person utan ID06 vilja komma in på arbetsplatsen ansvarar arbetsplatsen för tillträdet och manuell hantering måste ske i den lagstadgade personalliggaren.

På vilket sätt är tekniken annorlunda i de nya korten jämfört med de gamla?

I gamla ID06-kort fanns flera tekniker, bland annat EM som är en helt osäker teknik och därför inte längre finns i de nya korten. De nya kortet innehåller en ny teknik, PIV-C som är att jämföra med tekniken i bankkort samt Mifare, vilket också fanns i det gamla kortet men nu i form av en temporär brygga (emulering), för att underlätta teknikövergången för marknaden.

Kan man vara säker på att alla som fått ett nytt ID06-kort är rätt identifierade? 

Alla personer som har ett nytt ID06-kort är identifierade på ett säkert sätt via eID, pass (eller för personer inom EU nationellt ID). ID06 har dessutom granskat alla företag som anslutit sig och kontrollerat firmatecknare och kortbeställare, vilka också fått identifiera sig in i systemet på LoA2-nivå. Idag har personer från 90 länder fördelat på företag från 23 länder ett nytt ID06-kort (LoA2) och skulle något land saknas kan detta läggas till, men aldrig med avkall på en säkerställd identitet eller granskning av företag.

Vad ska man göra om man använt EM-teknik och vill fortsätta med det?

Om man använder EM-teknik och vill fortsätta göra det någonstans inom sitt företag måste man beställa EM taggar/EM chip av sin kortleverantör, som till exempel sätts fast på korthållaren. Det är inte tillåtet att klistra något på själva kortet. ID06 rekommenderar att man funderar över säkerheten, då det tar under 30 sekunder att klona en EM tagg/EM chip.

Hur många kort återtår att byta ut? 

Enligt ID06 återståri dagsläget, sett till nuvarande giltiga gamla ID06-kort, ca 140 000 gamla ID06-kort att byta ut, fördelat på ca 90.000 utländska identiteter och ca 50 000 på svenska identiteter.

Hur lång tid tar det ungefär att få de nya korten, om man beställer i dag? 

Enligt de ackrediterade kortföretagen tar det mellan en till tre dagar att få ett nytt ID06-kort och det finns även kortföretag som erbjuder expressleveranser.

Vilka ackrediterade kortföretag finns det? 

Information om vilka kortföretag och systemleverantörer som är ackrediterade och kontaktuppgifter till dessa finns på www.id06.se. Där finns även ytterligare information samt anmälan till nyhetsbrev.

Det finns en rad olika begrepp på kort. Vad är egentligen skillnaden mellan tillfälliga kort, företagskort och besökskort? Och hur förhåller de sig till ID06-kort?

Företagskort är kort som ett enskilt företag använder internt på företaget, exempelvis för att starta skrivare eller komma in på arbetsplatsen. Vissa arbetsgivare har valt att använda ID06-kort som företagskort och behöver då bara hålla reda på ett kort. Fördelen med ID06-kort är att det ger en kontrollerad identitet.

Besökskort är ett kort till för besökare på arbetsplatsen, dvs inte för någon som jobbar där. Kortet innehåller ingen teknik och kan inte användas för att öppna dörrar eller skrivas in i personalliggare.

Temporära kort, eller tillfälliga kort, är en benämning som ibland förekommer, men som inte finns att beställa.