Glädjande besked: ”66 nya YH-utbildningar inom samhällsbyggnad” | Byggföretagen

Glädjande besked: ”66 nya YH-utbildningar inom samhällsbyggnad”

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat 66 nya utbildningar till området samhällsbyggnad och byggteknik, en mycket välkommen satsning för bygg- och anläggningsbranschen där det råder stor brist på kompetens inom flera områden.

Publicerad:

Den 8 januari presenterades vilka yrkeshögskoleutbildningar som har beviljats av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Av totalt 1097 inkomna ansökningar har myndigheten beviljat 416 att få bedriva YH-utbildning. Det betyder 11 600 nya platser med start redan 2020. Inom området samhällsbyggnad och byggteknik, där många av branschens utbildningar ingår, beviljades 66 nya utbildningar, däribland anläggningsingenjör, byggnadsingenjör BIM, byggproduktionsledare, entreprenadingenjör, mätningstekniker och platschef. Se hela listan på beviljande utbildningar utifrån län och kommun.  

 – Det är otroligt positivt att Yrkeshögskolan kan fortsätta med sin expansion och att vi har fått fler utbildningar inom vårt område till olika delar i landet, säger Elin Kebert, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Sveriges Byggindustrier.

Ett exempel på spridningen av YH-utbildningar över landet är Yrkeshögskolan i Skövde, som i år fick sin första YH-utbildning inom bygg beviljad Bygg- och anläggningsledare.

BIM-utbildningar

– Yrkeshögskolans utbud av utbildningar ligger ofta i framkant och det är särskilt glädjande att vi har fått flera utbildningar som vi har efterfrågat inom digitalt byggande. Ska vi ställa om och digitalisera branschen behöver vi locka nya personer som har digitala kompetenser men även göra det möjligt för den som vill fortbilda sig inom till exempel Building information modelling (BIM). Därför är vi särskild glada för de BIM-utbildningar som har beviljats i Halland, Stockholm och Västra Götaland, säger Elin. 

Platschefsutbildning

– Även en ny platschefsutbildning i Skåne har tillkommit, utöver de som redan finns i Stockholm och Jönköping, vilket är viktigt då det råd stor brist på platschefer över hela landet. Vill vi attrahera en mångfald av personer så behöver vi ha olika karriärvägar beroende på vilken bakgrund man har. Dels för de som är i branschen och vill ta nästa kliv i karriären men även vägar in för de med chefserfarenhet från andra branscher, säger Elin.  

Anläggningsutbildningar

– Det är särskilt glädjande att det har beviljats flera utbildningar inom anläggning – till exempel arbetsledare inom anläggning. Bristen på personal inom anläggning har varit kännbar länge och den som satsar på en utbildning inom anläggning har en bra ställning på arbetsmarknaden, både nu och i framtiden, oavsett konjunktur. Vi ser gärna ytterligare infrastruktursatsningar som gör det möjligt att resa hållbart över vårt långa land och i takt med det behövs ytterligare satsningar för att fylla platserna i augusti och öka kännedomen om hur spännande och omväxlande det kan vara att arbeta i vår bransch, säger Elin.

Framtidsspaning för YH-utbildningar inom samhällsbyggnad

– Trots att det nu har beviljats en rad nya bygg- och anläggningsutbildningar så saknas fortfarande arbetsledare utbildningar helt på vissa orter. På järnvägssidan är bristen stor på utbildningsplatser och få utbildningsanordnare har ansökt om att bedriva dessa utbildningar. Här pågår idag ett arbete på Sveriges Byggindustrier (tillsammans med FSJ) om att se hur vi kan skapa bättre förutsättningar för kompetensförsörjning för våra medlemsföretag inom anläggning och järnväg, säger Elin.

 – För att Sverige ska kunna öka byggtakten och byggföretagen ska kunna bygga bostäder över hela landet, så att alla har någonstans att bo och kommunikationsvägar att ta sig mellan jobb och bostad, så behöver vi även ha tillgång till korta kurser och fortbildning för de som redan är i branschen – inte minst för att ta nästa steg i digitaliseringen, nå de globala målen och driva innovationen i branschen. Vi ser gärna ytterligare satsningar på korta kurser inom Yrkeshögskolan som man kan läsa parallellt med ett arbete säger Elin.