Golvläggarutbildningen till Bräckegymnasiet i Göteborg | Byggföretagen

Golvläggar­utbildningen till Bräcke­gymnasiet i Göteborg

Branschskolan för golvläggare har flyttats från Stockholms byggtekniska gymnasium till Bräckegymnasiet i Göteborg. Utbildningen i Göteborg är redan sökbar.

Publicerad:

Ann-Sofie Lind, företagsrådgivare kompetensförsörjning på Byggföretagen i väst.

– Det är positivt för våra medlemsföretag i regionen, säger Ann-Sofie Lind, kompetensförsörjningsansvarig på Byggföretagen region Väst.

Vilka direkta fördelar ser du?

– Kvaliteten på golvutbildningen höjs ytterligare ett snäpp. För yrkesinriktningarna inom bygg är branschskolor mycket värdefulla och effektiva.

Vad kan medlemsföretagen göra för att stötta?

– Det här blir ett utmärkt tillfälle för våra medlemsföretag i golvbranschen att engagera sig och involvera sig i grundutbildningen. På så sätt bidrar man till att stärka utbildning och säkra kompetenspåfyllning inför framtiden.