“Nya stambanor handlar om hela Sveriges konkurrenskraft” | Byggföretagen

“Nya stambanor handlar om hela Sveriges konkurrenskraft”

Regeringen och samarbetspartierna har inlett en första diskussion om finansieringen av nya stambanor för höghastighetståg. Hallå där! Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen och tidigare infrastrukturminister.

Publicerad:

Hur mår den svenska järnvägen?

– Vi behöver uppdatera, renovera och innovera stambanorna! Järnvägsinvesteringarna som andel av BNP behöver öka ytterligare.

Vilka åtgärder behöver prioriteras?

– Det är fullt på spåren och kapaciteten måste förbättras för att vi ska kunna hantera arbetspendlingen, godstrafiken och klimatutmaningen. Hur kan varje krona användas så effektivt som möjligt? Finansieringen av höghastighetsbanorna bör läggas i ett konsortium så att byggnationen inte tränger ut övriga behov. 

Vad krävs av politiken för att ta processen framåt?

– Det finns en risk att frågan om höghastighetståg polariserar så mycket att pengarna inte faller ut. Nya stambanor handlar om hela Sveriges konkurrenskraft – jobb, bostäder och resan däremellan. Därför bör alla partier delta i samtalen om järnvägen. Trafikverkets utredning från 2012 om transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – med förslag till lösningar 2025 och utblick mot 2050 – tål att läsas igen.