Skatteexperten: Därför minskar svartjobben | Byggföretagen

Skatteexperten: Därför minskar svartjobben

Allt färre köper svarta tjänster. Enligt Skatteverket har andelen som svarar att de köpt någon form av tjänst svart minskat från 32 till 13 procent mellan 2005 och 2019.

Publicerad:

– Det finns en rad möjliga förklaringar till det ändrade beteendet, säger Henrik Franzon, rapportförfattare och analytiker på Skatteverket.

ROT-avdraget gör svarta jobb vita

Den positiva trenden märks också gällande hantverksarbete på hus och i hem. Där har andelen som uppger att man köpt svarta tjänster minskat från 14 procent 2005 till 4 procent 2019.

– ROT-avdraget har gjort det mindre lönsamt att köpa svarta tjänster. De grupper som tidigare hade störst benägenhet att köpa arbete svart använder i dag ROT- avdraget i relativt hög utsträckning, säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert, Byggföretagen.

Bör återställas 

ROT-avdraget infördes 2008 men vid nyårsskiftet 2015/16 sänktes avdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden.  

– Sedan sänkningen av ROT-avdraget har vi kunnat se vissa signaler på att svartarbetet ökat igen. Därför är det viktigt att ROT-avdraget återställs till ursprunglig nivå för att ytterligare minska incitamentet att köpa svarta tjänster. ROT-avdraget är ett utmärkt verktyg för att främja sund konkurrens, säger Sofie Wilhelmsson

Skatteverkets undersökning är utförd av Demoskop och baseras på frågor till en panel på nästan 7 000 personer.

Här hittar ni Skatteverkets undersökning