”Amorteringskravet drabbar tillväxten negativt” | Byggföretagen

”Amorteringskravet drabbar tillväxten negativt”

Statsminister Stefan Löfven och bostadsminister Per Bolund mötte branschen den 19/2 för ett samtal om hur bostadsbyggandet ska komma upp i nivå med befolkningsökningen. Hallå där! Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, som representerade Byggföretagen.

Publicerad:

Vad tog du med dig till mötet med regeringen?

Jag påminde regeringen om konsekvenserna av deras politik: Bolånetak, extra amorteringskrav och skärpta kvar-att-leva på kalkyler har lett till minskad köpkraft och sänkt byggtakt. Byggföretagen har tagit fram rapporten Var det värt det?. Där bekräftas en årlig efterfrågeminskning på 7 800 färre bostäder per år på grund av det skärpta amorteringskravet.

Hur påverkar det skärpta amorteringskravet samhället i stort?

Momsintäkterna från bostadsbyggandet blir årligen 4,6 miljarder kronor lägre. Det är ett tappat reformutrymme som kunde ha använts till fler händer i välfärden. Det saknas inte behov direkt!

Vilka reformer krävs för ett ökat bostadsbyggande?

Bostadsminister Per Bolund vill bygga fler bostäder. Samtidigt gör finansmarknadsminister Per Bolund det svårare för unga vuxna med normala inkomster att ta lån. Ekvationen går inte ihop. Därför krävs reformer som t ex ett höjt bolånetak och ett tydligt regelverk för hyrköp.

Hur viktiga är fortsatta infrastruktursatsningar?

Infrastruktursatsningar är motorn för bostadsbyggande. Sverigeförhandlingen innehåller konkreta planer på 285 000 bostäder, varav 200 000 i Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtliga partier i riksdagen har ett ansvar för att komma till skott med satsningar på väg och järnväg!

På vilket sätt kan Byggföretagen bidra till samhällsbygget?

Våra medlemsföretag skapar jobb och framtidshopp. Varje år bidrar vi med drygt 37 miljarder kronor i skatteintäkter. Vi driver färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningsbransch – och våra medlemmar utvecklar ständigt nya och hållbara arbetsmetoder och byggmaterial. Jag hoppas och tror att regeringen vill satsa på vår sektor så vi kan fortsätta rusta Sverige!