Byggbranschen tillsätter byggmarknadskommissionen för att skapa en sund byggmarknad och förhindra fusk och kriminalitet | Byggföretagen

Byggbranschen tillsätter byggmarknadskommissionen för att skapa en sund byggmarknad och förhindra fusk och kriminalitet

I dag lanseras Byggmarknadskommissionen. Hela byggbranschen kraftsamlar nu i ett unikt initiativ för att säkra schyssta arbetsvillkor, en sund konkurrens och långsiktigt utveckla en seriös och hållbar byggmarknad.

Publicerad:

-Initiativet med Byggmarknadskommissionen bottnar i Byggföretagens vision om att vi ska bygga ett Sverige på schyssta grunder. I vår gemensamma strävan om en attraktiv, sund och säker byggbransch kan vi inte acceptera att det finns de som fuskar eller bryter mot lagar och regler, säger Catharina Elmsäter Svärd, VD för Byggföretagen.

– Byggnads har under många år uppmärksammat problemen i byggbranschen. Allt för länge har vi kunnat konstatera att vår bransch lider av låglönekonkurrens, utnyttjande av arbetskraft, att arbetsplatsolyckorna ökar och att kriminalitet har fått fäste. De allt längre kedjorna av underentreprenörer gör att våra kollektivavtal kringgås. Jag är glad att vi i byggbranschen nu kan samlas kring ett initiativ som förhoppningsvis kan leda till en byggsektor med sund konkurrens och där våra kollektivavtal respekteras, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggmarknadskommissionen ska kartlägga rådande förhållanden på den svenska byggmarknaden och föreslå åtgärder som främjar en långsiktig utveckling av en sund, hållbar och attraktiv byggbransch. Kommissionen är ett byggbranschinitiativ som samlar de största byggföretagen, fackliga organisationer, allmännyttiga och kooperativa företag. Arbetet kommer att pågå i två år.

– Det finns i dag problem med oseriösa företag som inte följer de lagar och regler som gäller på den svenska byggmarknaden. Detta sker på såväl de större bygg- och anläggningsprojekten, som inom byggservicen till enskilda. Samhället drabbas av samhällsekonomiska kostnader i mångmiljardklassen, enskilda individer utnyttjas i form av social och lönemässig dumpning. Byggbranschens legitimitet, attraktivitet och utvecklingsmöjligheter skadas och det omöjliggör en sund och schysst konkurrens i byggsektorn, säger Stefan Attefall, tidigare bostadsminister, som blir ordförande för Byggmarknadskommissionen.

Kommissionen har följande sammansättning;

– förre bostadsministern Stefan Attefall, ordförande,

– generaldirektör Ann-Marie Begler,

– förre ordföranden för IF Metall Anders Ferbe,

– tidigare vd för NCC i Sverige Svante Hagman,

– arbetsrättsjurist Susanna Ribrant samt

– vd:n för Malmös kommunala bostadsbolag Marie Thelander Dellhag.

För ytterligare information kontakta

Stefan Attefall, ordförande, på tel 072-513 66 25,

Kanslichef Lars-Olof Pettersson på tel 070-491 18 73

Eller kommissionen på kontakt@byggmarknadskommissionen.se