Fastighetsbolag ställer gemensamma avfallskrav | Byggföretagen

Fastighetsbolag ställer gemensamma avfallskrav

Stockholms kommunala fastighetsbolag börjar ställa gemensamma avfallskrav vid bygg- och rivningsprojekt. Kraven ska göra det enklare för anlitade entreprenörer att veta hur de ska hantera bygg- och rivningsavfall.

Publicerad:

Vi ser fram mot ökat samarbete mellan beställare och utförare för att uppnå stora miljövinster, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.
Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

— Byggföretagen välkomnar det här initiativet! Tydliga och brett överenskomna krav underlättar för byggentreprenörerna att etablera rutiner och leverera det som efterfrågas, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

De gemensamma kraven utgår från bygg- och fastighetssektorns Resurs- och avfallsriktlinjer för byggande och rivning. Tidigare hade bolagen olika avfallskrav och uppföljningsmetodik, även om alla har utgått från Byggföretagens riktlinjer.

— Riktlinjerna kom till för att förenkla för alla parter och det förutsätter ju att de används på ett tydligt sätt. Viktigt att komma ihåg är uppföljningen – även där är tydlighet ett måste. Vi ser fram mot ökat samarbete mellan beställare och utförare för att uppnå stora miljövinster, säger Marianne Hedberg.

Bolagen som samlas bakom de gemensamma kraven är Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder, Micasa och SISAB samt Fastighetskontoret och Stockholms hamnar.