”Glädjande att regeringen går vidare med myndighetssamverkan” | Byggföretagen

”Glädjande att regeringen går vidare med myndighetssamverkan”

Arbetsmarknadsministern har beslutat att ge en utredare i uppdrag att analysera de myndighetsgemensamma kontroller för att stoppa fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet som pågår 2018–2020.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Utredaren ska också lämna förslag på ytterligare insatser för att arbetet ska vara effektivt och ändamålsenligt. I det ingår bland annat att kartlägga och analysera svårigheter när det gäller informationsutbyte mellan myndigheterna, samt att undersöka förutsättningar för en myndighetsgemensam tipsingång.

– Byggföretagen vill att vi ska bygga Sverige på schyssta grunder. Vi kan aldrig acceptera att det finns de som fuskar eller bryter mot lagar och regler. Därför är det glädjande att regeringen nu valt att gå vidare med den myndighetssamverkan som vi länge efterfrågat samt att titta närmare på hur informationsutbytet mellan myndigheterna kan underlättas, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Regeringens uppdrag till myndigheterna att utveckla arbetssätt för myndighetsgemensamma kontroller för att stoppa fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet har hittills resulterat i över 3 000 myndighetsgemensamma kontroller på arbetsplatser. De åtta myndigheter som berörs är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten samt Skatteverket.