Konstruktiva avtalsförhandlingar tryggar byggjobben och skapar sund konkurrens | Byggföretagen

Konstruktiva avtalsförhandlingar tryggar byggjobben och skapar sund konkurrens

Idag växlar Byggföretagen och Byggnads avtalsyrkanden. Byggföretagens målsättning för alla de tre avtalsområdena i byggbranschen är att utveckla kollektivavtalen i samförståndsanda så att jobben tryggas, fler väljer att arbeta i byggbranschen, än mer ordning och reda skapas samt att vi kan fortsätta det konstruktiva partsgemensamma arbetet för att gemensamt komma fram till långsiktiga konstruktiva lösningar.

Publicerad:

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen

– 2017 års avtalsförhandlingar genomfördes i en konstruktiv anda som ledde till en rad gemensamma arbetsgrupper. Det partsgemensamma arbetet har präglats av samförstånd och en gemensam vilja att skapa bättre villkor i vår bransch. Det skapar förutsättningar för att fler företag i branschen vill omfattas av kollektivavtalen. Detta är en förutsättning för en bransch med sund konkurrens och bra villkor. Vi har tagit många steg i rätt riktning men vi vill göra mer, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd för hos Byggföretagen.

Även om den övergripande målsättningen för Byggföretagen är fortsätta det konstruktiva partsgemensamma arbetet för att hitta fler långsiktigt hållbara lösningar för branschen i innehåller yrkandena en rad konkreta önskemål, exempelvis:

  • Att resultatet från de partsgemensamma arbetsgrupperna slutförs och införs i avtalet.
  • Förändrade arbetstidsregler för att skapa bättre verksamhetsanpassningar. Exempelvis genom att utöka tidsspannet inom vilken den ordinarie arbetstiden kan förläggas till mellan klockan 06.00 och 18.00.
  • Byggföretagen vill stärka den process som finns idag där facket har möjlighet att delegera mandat till fackligt förtroendevald genom att bidra till att flytta ut inflytandefrågor direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det föreslås ske genom att Byggföretagen ger motsvarande ”speglad” fullmakt till medlemsföretaget efter en partsgemensam genomgång och utbildning.

– Ska byggbranschen fortsätta vara konkurrenskraftig krävs det att parterna anpassar kollektivavtalen så att de kan möta konkurrensen i en föränderlig omvärld. Vi måste skapa förutsättningar för en säker och trygg arbetsmiljö genom långsiktig lokal samverkan på företagsnivå och den enskilda arbetsplatsen, fortsätter Mats Åkerlind.

Sverige växer och snart är vi 11 miljoner invånare. Fler människor behöver kunna bo, arbeta och resa på ett hållbart och klimatsmart sätt. För att möta de framtida bostads- och infrastrukturbehoven måste fler välja att arbeta i byggbranschen.

– Många av våra medlemsföretag har svårt att hitta personal med rätt kompetens kopplad till sin verksamhet. För att möta branschens kompetensförsörjning är det viktigt att vi attraherar rätt personer som får möjlighet att utvecklas inom sitt yrke och skapa långsiktiga karriärvägar, avslutar Mats Åkerlind.

Det nya Byggavtalet ska vara på plats till den 30 april. Vid sidan av Byggavtalet förhandlar Byggföretagen även Väg- och banavtalet med Seko där yrkandena lämnas den 17 februari samt Tjänstemannaavtalet med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer där yrkandena lämnades den 6 februari.