Verksamhetsanpassat Tjänstemannaavtal inom byggsektorn tryggar byggjobben | Byggföretagen

Verksamhetsanpassat Tjänstemannaavtal inom bygg­sektorn tryggar byggjobben

Idag växlar Byggföretagen yrkanden med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Yrkandena berör tjänstemannaområdet inom vilket Byggföretagen är avtalspart. Byggföretagens målsättning för alla de tre avtalsområdena i byggbranschen är att utveckla kollektivavtalen i samförståndsanda så att jobben tryggas så att fler väljer att arbeta i byggbranschen, än mer ordning och reda skapas samt att vi kan fortsätta det konstruktiva partsgemensamma arbetet för att gemensamt komma fram till långsiktiga konstruktiva lösningar.

Publicerad:

Charlotta Steinwall

– Nu när de första yrkandena inom våra avtalsområden lämnas över gör vi det med en ambition om att utveckla kollektivavtalet på tjänstemannaområdet ytterligare med en förhoppning om att få ännu fler företag att välja att omfattas av kollektivavtalen. Vi vill också underlätta så att fler söker sig till sektorn, säger Charlotta Steinwall, huvudförhandlare för Tjänstemannaavtalet hos Byggföretagen.

Byggföretagen har en förhoppning om att årets avtalsrörelse ska genomföras i en gemensam konstruktiv anda på samma sätt som under avtalsrörelsen 2017. Inte minst för att göra branschen attraktiv för fler människor att söka sig till.

– Vi har under flera år tillsammans med våra avtalsparter på tjänstemannasidan bedrivit avtalsförhandlingarna med sikte på de långsiktiga frågorna för bygg- och installationssektorn. Vi vill fortsätta partssamarbetet kring hur vi utvecklar branschen och förbättrar chefers och medarbetares arbetssituation för en ökad mångfald och förbättrad arbetsmiljö. Vi ser likalydande avtal för hela bygg- och installationssektorn som en viktig komponent i det arbetet, fortsätter Charlotta Steinwall.

Byggföretagen yrkar därför att en partsgemensam arbetsgrupp tillsätts tillsammans med Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen och Plåt- & Ventföretagen.

Det nya Tjänstemannaavtalet ska vara på plats till den 1 april 2020. Vid sidan av Tjänstemannaavtalet förhandlar Byggföretagen även Byggavtalet med Byggnads samt Väg- och banavtalet med Seko.