Avtal klart om korttidspermittering med statligt stöd för Väg- och banavtalet | Byggföretagen

Avtal klart om korttidspermittering med statligt stöd för Väg- och banavtalet

Publicerad:

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin uppstått på den svenska arbetsmarknaden har Byggföretagen träffat avtal med Seko om korttidspermittering för Väg- och banavtalet med statligt stöd. Martin Ulfving, avtalsansvarig på Byggföretagen berättar mer.

Varför är avtalet viktigt?

– Vi har kommit överens mot bakgrund av att företagen och parterna i vår bransch har behov av en snabb och praktisk hantering kring eventuell korttidspermittering som kan komma att bli behövliga och som är direkt kopplade till Coronaviruset och dess påverkan på branschen.

Vad innebär det här?

– Korttidspermittering är en del av regeringens krispaket med anledning av Coronapandemin. Kortfattat innebär korttidspermittering en arbetstidsminskning om antingen 20, 40 eller 60 procent under en begränsad period. Arbetstagaren får dock över 90 procent av ordinarie lön (löneminskningen uppgår till 4, 6 respektive 7,5 procent för de olika stegen av arbetstidsminskning). Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens kostnader kan minska kraftigt.

Hur länge gäller avtalet?

– Det gäller från den 16 mars 2020 med tre månaders ömsesidig uppsägningstid, dock längst till den 31 december 2020. Skulle lagstiftning eller annan författning ändras så att det väsentligt påverkar avtalet är parterna överens om att anpassa avtalet till sådana förändringar.  

För den exakta avtalsskrivelsen se dokument längst ned på sidan.

Tillägg från Byggföretagens arbetsrättsjurist:

För den arbetsgivare som överväger att införa korttidspermittering är det viktigt att komma ihåg att det inte är självklart att stöd kommer beviljas från det allmänna trots att arbetsgivaren agerat i enlighet med kollektivavtal. Det krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda för att en arbetsgivare ska ha rätt till ersättning. Bland annat krävs att den som ansöker om ersättning kan visa att de ekonomiska svårigheterna är tillfälliga och allvarliga samt beror på något förhållande utom arbetsgivarens kontroll, vilket bland annat innebär att verksamheten ska vara långsiktigt konkurrenskraftig. Därtill krävs att arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. För mer information om ansökan och vilka krav som ställs samt hur dessa kommer att tillämpas i praktiken hänvisas till Tillväxtverket.