Byggföretagen överens med Seko: förenklat förfarande vid permittering för Väg- och banavtalet | Byggföretagen

Bygg­företagen överens med Seko: förenklat förfarande vid permittering för Väg- och banavtalet

Publicerad:

Med anledning av Coronaviruset covid-19 har Byggföretagen träffat en tillfällig överenskommelse med Seko om förenklat förfarande vid permittering avseende Väg- och banavtalet. Martin Ulfving, avtalsansvarig för Väg- och banavtalet, berättar mer.

Varför är överenskommelsen viktig?

– Vi har kommit överens mot bakgrund av att företagen och parterna i vår bransch har behov av en snabb och praktisk hantering kring eventuella permitteringar som kan komma att bli behövliga och som är direkt kopplade till Coronaviruset och dess påverkan på branschen.

Vad innebär det här?

– Att arbetsgivaren i samband med beslut om permittering upprättar en kollektiv förteckning med uppgifter om de permitterades namn och personnummer (utom de fyra sista siffrorna) samt första permitteringsdag. Förteckningen översänds sedan till berörd MB-grupp, kontaktombud eller, om sådan saknas, berörd Sekos lokalavdelning.

Hur länge gäller det här?

– Detta gäller fram till den 4 maj 2020 och därefter med 14 dagars ömsesidig uppsägningstid.

Se överenskommelsen i sin helhet via länken nedan: