Byggföretagen överens om prolongering av Tjänstemannaavtalet | Byggföretagen

Bygg­företagen överens om prolongering av Tjänstemannaavtalet

Med anledning av det extraordinära läget kring Coronaviruset har Byggföretagen enats med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer om att prolongera förhandlingarna av Tjänstemannaavtalet.

Publicerad:

Avtalsförhandlingarna för Tjänstemannaavtalet prolongeras till och med den 31 oktober. Prolongeringen sker i enlighet med de redan träffade överenskommelserna inom Industriavtalets område.

– Sverige befinner sig i nationell kris med anledning av coronapandemin. Med denna överenskommelse tar vi gemensamt ansvar för landets bästa. För att säkra jobben och öka stabiliteten på arbetsmarknaden pausar vi därför avtalsförhandlingarna gällandeTjänstemannaavtalet, säger Charlotta Steinwall, samordningsansvarig för Tjänstemannaavtalet.

Avtalsförhandlingarna av kollektivavtalet ajournerades från och med fredagen den 27 mars.

– Tillsammans med tjänstemannafacken har vi på kort tid lyckats ena oss i enlighet med prolongeringsöverenskommelserna på Industriavtalets område. Det är det mest ansvarsfulla att göra i nuläget och visar prov på parternas samarbetsförmåga när landet står inför stora utmaningar, säger Charlotta Steinwall.