Därför riskerar regeringens krisåtgärder bli verkningslösa | Byggföretagen

Därför riskerar regeringens krisåtgärder bli verkningslösa

Publicerad:

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen deltar i DO´s panelsamtal om hur byggbranschen kan förebygga diskriminering.

Med anledning av det extraordinära läget kring Coronaviruset kraftsamlar Byggföretagen sitt påverkansarbete gentemot regeringen för att säkra jobben och stabiliteten inom byggsektorn. Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, berättar mer.

Vilka frågor är viktigast för Byggföretagen just nu?

– Just nu är det viktigaste att produktion och verksamhet hålls igång på våra byggarbetsplatser runt om i landet. För att säkra jobben får byggandet inte stanna av. Därför är det viktigt att skolor och förskolor inte stänger igen. Personalen hos våra medlemsföretag måste ges möjlighet att fortsätta gå till sitt arbete på morgonen. Men det är minst lika viktigt att offentliga beställare inte stoppar eller försenar framtida och pågående byggprojekt för att säkerställa likviditeten hos våra medlemsföretag. De är i fortsatt behov av lån och annat kapitaltillskott.

Hur arbetar Byggföretagen för att påverka regeringen?

– Vi ställer oss bakom de åtgärdsförslag som presenterats av Svenskt Näringsliv samtidigt som vi har ett nära samarbete med våra systerorganisationer inom byggsektorn. På bordet här och nu arbetar vi med att samla ihop åtgärdsförslag som är viktiga för hela sektorn på lång sikt. En dag är Coronakrisen över, och då måste det finnas livskraftiga företag som förmår rusta Sverige för framtiden.

Vilka politiska åtgärder skulle du önska att regeringen vidtog omedelbart?

– En återställning av ROT-avdraget. Det skulle spela en avgörande roll för många av våra små- och medelstora medlemmar. En återställning av ROT-avdraget skulle ge direkt möjlighet till arbete för många aktörer som i ljuset av Coronakrisen drabbas av vikande efterfrågan. Avdraget förhindrar också att svartarbete växer. Jag vill också påpeka att det är viktigt att regeringen inte fattar beslut snabbare än vad deras myndigheter hinner med att implementera. Våra medlemmar behöver konkret information om hur olika åtgärder fungerar i praktiken. Om ingen klarar av att tillämpa åtgärderna i vardagen blir åtgärderna verkningslösa.