Därför skjuter Byggföretagen upp konjunkturprognosen | Byggföretagen

Därför skjuter Bygg­företagen upp konjunkturprognosen

Byggföretagen skjuter upp vårens stora konjunkturprognos som var tänkt att lanseras den 2 april.

Publicerad:

Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen.

– Hur lång tid Corona-krisen pågår är avgörande för effekterna på bygg- och anläggningsbranschen. I dagsläget kan inte säga exakt hur krisen kommer att utvecklas – vare sig i Sverige eller övriga världen, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på Byggföretagen.

Att stora delar av näringslivet stänger ner runt om i världen gör att även Sverige upplever en djup och hastig ekonomisk nedgång. Byggföretagens första bedömning är att återhämtningen kommer att ske gradvis efter att pandemins faktiska utbredning blivit mer känd. 

– Den stora osäkerheten just nu gör att vi väntar en tid med att formulera en siffersatt prognos för bygginvesteringarna, säger Fredrik Isaksson.  

Byggföretagen följer den ekonomiska utvecklingen kontinuerligt och står bakom förslagen till krispaket för näringsliv och företagande som presenterats av Svenskt Näringsliv.