Gemensamt uttalande från Byggnads och Byggföretagen med anledning av covid-19 | Byggföretagen

Gemensamt uttalande från Byggnads och Bygg­företagen med anledning av covid-19

Med anledning av det extraordinära läget kraftsamlar nu parterna i byggsektorn gemensamt för att säkra jobben och stabiliteten inom bygg.

Publicerad:

– Nu behöver Sverige samla krafterna för att ta oss igenom det här allvarliga läget. Vi jobbar tillsammans med Byggnads och stämmer dagligen av med varandra för att finna bästa lösningarna för branschen nu och framöver, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Vi måste alla dra vårt strå till stacken. Vi följer utvecklingen på nära håll och står till förfogande och erbjuder hjälp till våra systerförbund i hårt drabbade branscher. Tillsammans med Byggföretagen visar vi att den svenska modellen fungerar. Vi parter i byggsektorn kommer ta vårt ansvar, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads och Byggföretagen har med anledning av rådande läge tagit fram förenklade förhandlingsregler vid permittering. Parterna tittar även på möjligheterna för att införa ett centralt avtal om kortidspermittering.