God planering minskar belastningsskador | Byggföretagen

God planering minskar belastningsskador

Byggföretagens nationella säkerhetsdag sker tisdagen 28 april. Årets tema är Risker för belastningsskador. Under säkerhetsdagen uppmanar Byggföretagen sina medlemsföretag att stanna upp och tänka över hur riskerna för belastningsskador kan förebyggas på arbetsplatser runt om i landet. Patrik Jakobsson, arbetsmiljörådgivare, svarar på tre snabba.

Publicerad:

Patrik Jakobsson, Arbetsmiljörådgivare Byggföretagen.

Varför anordnar Byggföretagen en nationell säkerhetsdag?

– Säkerhet är ett prioriterat fokusområde för Byggföretagen. Säkerhetsdagen är ett årligt återkommande arrangemang för att skapa uppmärksamhet kring vikten av god arbetsmiljö och säkerhet.

Vad menas med belastningsskador?

– Bygg och anläggningsarbete är ofta tungt och belastande för kroppen, men det går att arbeta på bra sätt och det är det vi vill påminna om. Belastningsskador leder varje år till både sjukskrivningar och olyckor i branschen.

Hur kan skadorna förebyggas?

– En stor förebyggande åtgärd är att vi blir bättre på att planera arbetena. Det måste finnas tillräckligt utrymme för att utföra arbetet, val av material samt hjälpmedel och redskap för att lyfta och transportera byggprodukter och annat material så att de som arbetar inte utsätts för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar.