Göteborgsregionens byggförening höll stämma | Byggföretagen

Göteborgsregionens byggförening höll stämma

Årsstämman för Byggföreningen för Göteborg och Södra Älvsborg valde om Jörgen Johansson till ordförande.

Publicerad:

Jörgen Johansson (Swerock) blev omvald till ordförande och Helga Valdimarsdottir (Strukton Rail) till vice ordförande när Byggföreningen i Göteborgsregionen och Södra Älvsborg höll årsstämma den 3 mars.

Det var en rekordstor stämma med 40 anmälda ombud som samlades i Byggarnas hus på Ekmansgatan 1 i Göteborg under tisdagen. Mötet fick en kort tillbakablick över den omfattande lokala verksamheten i Byggföretagen under 2019 av regionchef Anna Lönn Lundbäck. Därefter avhandlades i rask takt dagordningen.

Stämman avslutades med föredrag och ett spännande samtal med en trio tongivande personer för stadsutvecklingen i Göteborg; Martin Öbo, fastighetsdirektör Göteborgs stad, Marina Fritsche, vice VD och regionchef på Wallenstam och Terje Johansson, VD och koncernchef i kommunala fastighetsbolaget Framtiden AB

Styrelsen
Jörgen Johansson, Swerock AB  
Omval 2022

Peter Hårte, Peab AB
Omval 2022

Mattias Dahlgren, TBS Byggnadsställningar AB
Omval 2022

Kristin Lundmark, Wästbygg Gruppen 
Nyval 2022

Niklas Sparw, NCC Construction AB 
Vald till 2021

Jonas Steen, FO Pettersson och Söner AB
Vald till 2021

Helga Valdimarsdottir, Strukton Rail AB 
Vald till 2021

Suppleanter

Stephan Woodbridge, Veidekke Bygg 
Omval till 2022

Glenn Svensson, Olofssons Bygg
Nyval 2022

Katarina Widén Allansson, Ikano Bostad AB 
Vald till 2021

Jörgen Johansson, omvald ordförande.
Kristin Lundmark, ny i styrelsen.
Martin Öbo, fastighetsdirektör för Göteborgs stad.