Hög tid att modernisera Bygg- och anläggningsprogrammet | Byggföretagen

Hög tid att modernisera Bygg- och anläggningsprogrammet

I veckan släppte Skolverket officiell statistik om söktrycket till gymnasieprogrammen 2019/20. De bekräftade vad höstens preliminära siffror visade – och det vi i branschen tidigare har varnat för – en drastisk minskning av sökande elever till Bygg- och anläggningsprogrammet.

Publicerad:

4d7b8da9-6c1b-4e76-a445-48341cdd3f90.png
  • Förstahandssökande till Bygg- och anläggningsprogrammet minskade från 6 453 till 5 828, vilket är en minskning på nästan 10% (9,7%). *
  • Många förstahandssökande påbörjar inte utbildningen. 5 828 elever sökte Bygg- och anläggningsprogrammet i första hand (varav 619 var kvinnor) och nya siffror från Skolverket visar att 4 522 elever (483 kvinnor och 4 039 män) nu går på programmet. *

– Det är alarmerande. Vi rustar Sverige för 11 miljoner invånare år 2025 och kompetensbristen inom samhällsbyggnad är stor och akut inom vissa områden. Stora pensionsavgångar väntar och vi har en starkt ökande befolkning. Vi räknar med att branschen behöver rekrytera minst 50 000 personer inom kommande femårsperiod, bara för att täcka pensionsavgångarna, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Byggföretagen.

Trots det sjunkande söktrycket visar etableringsgraden på arbetsmarknaden att Bygg- och anläggningsprogrammet är ett säkert val. Redan efter fem år har många skolor 100 % etableringsgrad.**

– Nu krävs krafttag från alla parter om vi vill ha vägar och bostäder i framtiden. Branschen behöver göra sitt för att stötta gymnasieutbildningarna och visa ungdomar vilka möjligheter som finns inom samhällsbyggnad. Men våra politiker behöver också hjälpa till – vi ser indragningar på yrkesutbildning och fördomar mot programmet. Utbildningsminister Anna Ekström bör ge Skolverket i uppdrag att modernisera Bygg- och anläggningsprogrammet. Det är orimligt att vi år 2020 har en gymnasieutbildning med 10 år gamla kursplaner som helt saknar centrala branschbegrepp som: sund konkurrens, digitalt byggande, hållbarhet, BIM och Agenda 2030, säger Elin Kebert.

*Skolverkets officiella statistik om söktrycket till gymnasieprogrammen 2019/20

**Gymnasiepejl om etableringsgraden på arbetsmarknaden