Mats Åkerlind: ”Konstruktiv dialog med vår avtalspart” | Byggföretagen

Mats Åkerlind: ”Konstruktiv dialog med vår avtalspart”

- Jag brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medlemsföretag. I avtalsrörelsen är det skarpt läge. De villkor som beslutas påverkar hundratusentals personer runt om i hela landet, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen.

Publicerad:

Årets avtalsrörelse är igång. Byggföretagen förhandlar tre kollektivavtal. Det största, Byggavtalet, berör över 100 000 människor på den svenska bygg- och anläggningsmarknaden.

Byggföretagens förhandlingschef är Mats Åkerlind. I år gör han sin sjunde avtalsrörelse.

– Jag brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medlemsföretag. I avtalsrörelsen är det skarpt läge. De villkor som beslutas påverkar hundratusentals personer runt om i hela landet, säger Mats Åkerlind.

Byggföretagen och Byggnads växlade yrkanden i mitten av februari. Målsättningen är ett fortsatt konstruktivt partsgemensamt arbete för att långsiktiga lösningar för branschen. Bland yrkandena återfinns bland annat:

Att resultatet från de partsgemensamma arbetsgrupperna slutförs och införs i avtalet.

Förändrade arbetstidsregler för att skapa bättre verksamhetsanpassningar. Exempelvis genom att utöka tidsspannet inom vilken den ordinarie arbetstiden kan förläggas till mellan klockan 06.00 och 18.00.

Byggföretagen vill stärka den process som finns idag där facket har möjlighet att delegera mandat till fackligt förtroendevald genom att bidra till att flytta ut inflytandefrågor direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det föreslås ske genom att Byggföretagen ger motsvarande ”speglad” fullmakt till medlemsföretaget efter en partsgemensam genomgång och utbildning.

I början av mars träffades parterna i sitt första skarpa förhandlingsmöte.

Vad handlade den första förhandlingen om?

– Framförallt har vi gått igenom varandras yrkanden för att säkerställa att vi förstår vad avtalsparten önskar. Vi har även gjort en omvärldsanalys för att bättre förstå omvärldslägets betydelse för förhandlingarna. Inte minst är rådande situation med Corona-viruset oroväckande.

Vad är nytt sedan förra avtalet?

– Behovet av att göra anpassningar till olika yrkeskategorier är nytt. Tidigare har vi lagt mycket fokus på bland annat träarbetare och murare medan det finns andra yrkesgrupper som inte riktigt känt igen sig i avtalet. Rivare, kranförare, golvläggare är exempel på grupper där vi kan behöva titta på arbetstidsregler bland annat.

Vilka är de stora frågorna inför årets avtalsrörelse enligt Byggföretagen?

– Alla frågor är självklart viktiga. Men för att nämna ett par är arbetstidsregler och strukturen kring förtroendevaldas möjligheter att bedriva fackligt arbete på arbetsplatsen särskilt viktiga. Sedan värdesätter vi högt att arbetet med våra partsgemensamma arbetsgrupper får landa, säger Åkerlind.

Nuvarande Byggavtal löper ut sista april.