Möjlighet för anstånd med skatteinbetalning redan nu | Byggföretagen

Möjlighet för anstånd med skatteinbetalning redan nu

Nu öppnar Skatteverket för möjlighet att ansöka om anstånd med skatteinbetalning.

Publicerad:

Sofie Wilhelmsson, skatteexpert, Byggföretagen.

I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd – som innebär att företag kan få anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön samt moms (se länk) – kan företag redan nu ansöka om anstånd med skatteinbetalningar.  

Enligt meddelande på Skatteverkets hemsida kan företag och privatpersoner som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av Coronaviruset redan nu – i väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd – söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Anstånd till följd av coronapandemin kan enligt nu gällande regelverk som utgångspunkt medges med två till fyra månader.

Coronapandemin är en oförutsedd händelse och något som de drabbade företagen inte har kunnat råda över. Företaget måste dock fortfarande kunna visa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen alltså har varit tillfälliga, säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert, Byggföretagen.

Riksdagen tar beslut om lagförslaget som innebär utökande anståndsmöjligheter den 19 mars 2020. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 april 2020.