Nu krävs gemensam samordning och ett kraftfullt ledarskap | Byggföretagen

Nu krävs gemensam samordning och ett kraftfullt ledarskap

Med anledning av Covid-19 samlades styrgruppen inom Anläggningsforum till ett extrainsatt möte den 18 mars. Där enades man om ett ännu tätare samordning och samarbete inom branschen under kommande period.

Publicerad:

Många oroas av de negativa konsekvenser som kommer i covid-19 spår. För att minska dess påverkan på viktiga samhällsfunktioner, som infrastrukturens robusthet för näringslivets transporter och människors behov av resor arbetar Trafikverket, Byggföretagen och Innovationsföretagen nu i nära samarbete.

I Anläggningsforums styrgrupp har vi gemensamt fokus på att upprätthålla hela transportsystemet samt säkra material- och personalförsörjningen, vilket kräver en tydlig samordning och ett kraftfullt ledarskap. Parterna har nu täta möten för att följa hur situationen utvecklas samt vidta de åtgärder som erfordras. Hittills är påverkan relativt låg, men vi ser att den riskerar bli betydande redan på kort sikt och allvarlig på 30-dagars sikt.

– Nu är det viktigt att vi samverkar fullt ut och har en nära och tät dialog. Fokus är att vi ska klara våra åtaganden på både kort och lång sikt. Därför är den nu beslutade täta samordningen inom Anläggningsforum viktig för att ha en gemensam bild av läget och för att snabbt och kraftfullt kunna vidta de åtgärder som erfordras, säger Ali Sadeghi, Trafikverket.

– Det är mycket viktigt att projekten rullar på som planerat och att kassaflödet för leverantörer och entreprenörer fungerar under tiden. Vi måste också se framåt och ge förutsättningar till att kommande upphandlingar genomförs som planerat, säger Catharina Elmsäter-Svärd, Byggföretagen.

 Genom ett tydligt ledarskap och en tillit till varandra kommer vi att klara denna mycket allvarliga kris och på bästa sätt bidra till att lindra konsekvenserna för samhället och näringslivet, avslutar Magnus Höij, Innovationsföretagen.

Ali Sadeghi, Trafikverket
Catharina Elmsäter-Svärd, Byggföretagen
Magnus Höij, Innovationsföretagen