Ny ver­sion 2.1.7.0 av Produktionsplanering Betong | Byggföretagen

Ny ver­sion 2.1.7.0 av Produktionsplanering Betong

Publicerad:

Underhållsuppdatering av PPB till ver. 2.1.7.0

Ombyggd modell för simulering av hydratation vid fuktberäkning

I styrningen av hydratationsförloppet har inverkan av cement resp. vatten separerats från varandra. Detta ger en mer korrekt simulering av självuttorkning i närheten av och under 80% RF.

Inverkan av temperatureffekten på självuttorkningen har justerats, baserat på inkomna mätdata, så att temperatureffekten har minskat något.

Mindre justeringar av fukttransport

Justering av fukttransport har utförts med hänsyn till både inkomna mätdata från industriell tillämpning samt uppmätt transport i cementbruk med Bascement, publicerad av O. Linderoth och P. Johansson i Bygg & Teknik 7/2019. Den absoluta fukttransportnivån som uppmätts i cementbruket har korrigerats för skillnaden i pastainnehåll mellan bruket och industriell betong innan beaktande. Fukttransportförmågan i sent skede (1 år och senare) har ökats något. Fukttransportförmågan i tidigt skede (före 5 månader) har minskats.

Buggfixar

Fixad bugg i interpolering av resultat som ibland visade värdet 0 i botten av konstruktionen för bl.a. hållfasthet, vilket ledde till en felaktig varning avseende tidig frysning vid uttorkningsberäkning.

Fixad bugg i diagrampresentation med skala i realtid, vilken gjorde att startpunkten i diagrammet inte alltid förlades till gjuttidpunkten.

Andra ändringar

Tidsbaserad filtrering (s.k. rullande medelvärdesbildning) av förändringar i omgivande temperatur och RF tillagd efter de första 14 dygnen från gjutning. Detta för att förbättra stabiliteten i fuktsimuleringen utan ökning av simuleringstiden.

Möjlighet att explicit kontrollera vindstyrka vid användning av klimatdata, i stället för att som tidigare ha den låst till ”Vindstilla”.

Observera!

Materialdatabasen med betongrecept för fuktberäkning är ändrad och alla dokument som skapas med funktionen ”Nytt…” kommer att automatiskt använda den. Gamla dokumentfiler som öppnas i den nya versionen av PPB kommer dock att behålla sina gamla materialdata med tillägget ”(från projektet)” framför receptnamnet. Vill man byta till de nya materialdata måste man själv byta material till motsvarande recept i databasen, alltså utan tillägget ”(från projektet)”, köra om beräkningen och spara dokumentet på nytt.

Installation

Då PPB 2.1.7.0 använder sig av Microsoft .net 4.8 kan detta bibliotek komma att behöva installeras under PPB:s installation. Om efter installation av .net datorn klagar på att installationen av just .net inte verkar ha fungerat, välj ändå att fortsätta installationen av PPB. Installationsprogrammet tycks ibland indikera felet i onödan och PPB fungerar efteråt ändå.