Nytt projekt ska rädda liv från distans | Byggföretagen

Nytt projekt ska rädda liv från distans

Publicerad:

Säkerhet är ett prioriterat fokusområde för Byggföretagen. Tillsammans med flera stora medlemsföretag har Byggföretagen startat projektet Livräddning från Distans. Christer Johansson, arbetsmiljörådgivare, berättar mer.

Vad är bakgrunden till initiativet?

– Om en arbetsplatsolycka inträffar utanför samhällen där det inte finns sjukvårdskompetens är tiden till livräddning livsviktigt. Med den erfarenheten vi har från byggbranschen i norra delen av landet vet vi att räddningstjänstens resurser är begränsade och att avstånd har betydelse. Till exempel kan dåligt väder tvinga ambulanshelikoptrarna att stanna på marken. I värsta fall kan människor dö på grund av det långa avståndet från olycksplatsen till möjlig vård. Inom traumasjukvården är en sluten vårdkedja a och o, från det att olyckan inträffar till att den skadade behandlas på sjukhus. Det här kallas den gyllene timmen därför att tiden är en väldigt viktig faktor för överlevnad.

Vad är syftet med projektet?

Syftet är att utveckla och testa en prototyp av metoder och lösningar som ska säkerställa att livräddning kan ske från distans mellan sjukvårdens experter och olycksplats innan ambulans anländer till olyckan. Det kan ske antingen med nya tekniklösningar men även genom metoder för samverkan mellan blåljusmyndighet, sjukvårdspersonal och anställda på våra bygg- och anläggningsföretag. Just nu pågår det inom sjukvården stor utveckling av telemedicin i förhoppning att erbjuda vård närmare patienter. Att erbjuda traumasjukvård från distans blir en del av det.

Hur ser genomförande ut?

– Under våren 2020 har vi haft målgruppsövningar tillsammans med våra medlemsföretag i Norr och Västerbotten där tre personer per företag deltagit. Dessa är anställda yrkesarbetare, skyddsombud eller arbetsledare med särskilt fokus på personer som har erfarenhet av arbete vid projekt långt utanför en stadskärna. Genom gruppövningarna testades olika metoder och tekniklösningar som kan användas vid skarpt läge vid livräddning från distans. Viktigast har varit att utveckla en teknik och metod som är enkel att förstå och använda. Tekniken får inte begränsa utan ska förbättra räddningsinsatsen. Genom nyttja tiden genom rådgivning är vår förhoppning att i framtiden kunna visa på att liv kan räddas, inte bara vid arbetsplatser som drabbas av olycka, utan även andra aktörer i samhället. Detta tror vi är en hållbarhetslösning. Med i det här projektet finns beställare som Trafikverket och Vattenfall. Alla ser väldigt positivt på detta då frågan är livsviktig för byggbranschen.