Så ser Byggföretagens dialog med regeringen ut | Byggföretagen

Så ser Bygg­företagens dialog med regeringen ut

Coronavirusets snabba spridning i samhället och stora påverkan på näringslivet har resulterat i en hel del kontakter mellan arbetsmarknadens parter och regeringen. Här berättar Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd om möten med regeringen och samordningen inom Svenskt Näringsliv.

Publicerad:

Vilken dialog har Byggföretagen med regeringen?
– På senare tid har det varit allt snabba puckar. Möten på kort varsel beroende av utvecklingen. Häromdagen var vi flera sektorer inom Svenskt Näringsliv, fackliga organisationer inbjudna till stats-, finans- och näringsministern. Det är viktigt och riktigt att vi samtalar med varandra och kommer fram till förslag som går att genomföra. Vi är ense om att generella förslag som gäller näringslivet i stort, är ”enklast och snabbast” att genomföra. Branschspecifika förslag svårare, även om det också kan vara nödvändiga.

Vilka åtgärder tycker Byggföretagen att regeringen borde vidta?
– För många företag, i alla branscher, är likviditet den stora frågan nu och framöver. Dock är branscherna i olika faser. Det som sker nu  inom transport och besöksnäringen är extremt, och en situation ingen varit med om tidigare. Där är inte vi i byggbranschen, än. Däremot märker vi av ökad oro från de mindre och medelstora företagen, SME. Så just nu får vi många frågor av entreprenadjuridisk karaktär.

Regeringen kom nyligen med åtgärder som motsvarar det som näringslivet gemensamt krävt. Nu vill vi gemensamt att regeringen snabbt återkommer om:

  • Korttidsarbete som ska gälla från 1/5 – vad kan göras fram till dess
  • VAB- om inte barnet är sjukt, men måste vara hemma pga stängd för/skola
  • Sjukintygen – möjlighet till undantag om hög belastning i vården

Jag har även framfört att en återställning av ROT-avdraget till 50% kan komma att vara en åtgärd inte minst för våra SME-företag, i hela byggbranschen. Det är en branschspecifik åtgärd som är känd och beprövad sen tidigare, och borde kunna genomföras utan dröjsmål.

Hur ser samarbetet inom Svenskt Näringsliv ut kopplat till coronaviruset?
– Vi har i stort stående kontakt. Dels inom hela sfären oavsett bransch. Inom vår egen sektor stämmer vi av läget tillsammans kontinuerligt. Alla måste vara vaksamma och kreativa. Inte minst för att kunna föreslå konkreta åtgärder till regeringen vartefter, eller för att stämma av tänkta förslag från dem. När läget väl är allvarligt, som nu, funkar det som bäst att jobba tillsammans.