Så vill Svenskt Näringsliv stoppa corona-effekten | Byggföretagen

Så vill Svenskt Näringsliv stoppa corona-effekten

Coronasmittan slår hårt mot svenska företag. Nu är det dags för regeringen att agera. Det skriver Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i ett brev till regeringen.

Publicerad:

STOCKHOLM 180928 Jan-Olof Jacke, vd Svenskt NŠringsliv Foto: Sšren Andersson/www.2see.se COPYRIGHT S…REN ANDERSSON

Svenskt Näringsliv lyfter fram fem konkreta åtgärder som kan hjälpa företagen att klara det akuta läget.

1. Anstånd med skatteinbetalningar.
Ge företag möjlighet till uppskov med inbetalningen av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt avseende de anställda.

2. Låt företag slippa att betala moms vid kundförluster.
Om inte köparen betalar sin faktura måste säljaren idag stå för momsen. Först efter att långtgående indrivningsförsök har vidtagits kan man slippa detta. Hanteringen är betungande administrativt, påverkar kassaflödet negativt och riskerar medföra konkurskedjor. Skatteverket bör därför få i uppdrag att tillämpa reglerna generösare så att momsen kan korrigeras tidigare.

3.Utökade exportkrediter
SEK (AB Svensk Exportkredit) bör få utökad låneram och kapitaltillskott. Ramen för EKN:s (Exportkreditnämndens) exportkreditgarantier bör höjas.

4.Krislån från Almi
Extra pengar kan allokeras till ALMI för att ge krislån. Om vissa branscher drabbas kan särskilda program för dem skapas. Detta bör förberedas redan nu.

5.Korttidsarbete
Regeringen måste se till att reformen börjar gälla omgående, inte 1 augusti.

En enkät som Svenskt Näringsliv lät göra under vecka 10 visade att nästan vart femte företag, 19 procent, hade påverkats negativt av coronavirusets spridning. Nästan lika många, 18 procent, uppgav att det fanns risk för personalneddragningar om läget förvärras med smittspridning under de närmaste månaderna.

-Redan innan coronavirusets utbrott kom bedömningar att arbetslösheten skulle öka. Nu finns en uppenbar risk att ännu fler kommer att tvingas ut i arbetslöshet, konstaterar Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv.