Avtal klart om korttidsarbete med statligt stöd för Tjänstemannaavtalet | Byggföretagen

Avtal klart om korttidsarbete med statligt stöd för Tjänstemannaavtalet

Publicerad:

Charlotta Steinwall, avtalsansvarig för Tjänstemannaavtalet

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin uppstått på den svenska arbetsmarknaden har Byggföretagen tillsammans med Ledarna, Sveriges Ingenjörer respektive Unionen träffat avtal om så kallat korttidsarbete med statligt stöd. Charlotta Steinwall, huvudförhandlare för Tjänstemannaavtalet, berättar mer.

Varför är överenskommelsen viktig?

– Vi har kommit överens mot bakgrund av att företagen och parterna i vår bransch har behov av en snabb och praktisk hantering kring eventuellt korttidsarbete som kan komma att bli behövliga och som är direkt kopplade till Coronaviruset och dess påverkan på branschen.

Vad innebär det här?

– Avtalet avser korttidsarbete i enlighet med lagen om stöd vid korttidsarbete. Nu kan parter lokalt med stöd av detta avtal träffa överenskommelser om korttidsarbete med verkan från och med 16 mars 2020. De lokala parterna ges nu möjlighet att bestämma vilka arbetstagare som ska omfattas av det här, under vilken period det ska pågå och hur arbetet ska förläggas.

Hur länge gäller det här?

– Detta gäller till och med den 31 december 2020. Men om lagstiftning eller annan författning ändras så att det väsentligt påverkar avtalet är parterna överens om att anpassa avtalet till sådana förändringar.  

För den exakta avtalsskrivelse se dokument längst ned på sidan:

Tillägg från Byggföretagens arbetsrättsjurist:

För den arbetsgivare som överväger att införa korttidsarbete är det viktigt att komma ihåg att det inte är självklart att stöd kommer beviljas från det allmänna trots att arbetsgivaren agerat i enlighet med kollektivavtal. Det krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda för att en arbetsgivare ska ha rätt till ersättning. Bland annat krävs att den som ansöker om ersättning kan visa att de ekonomiska svårigheterna är tillfälliga och allvarliga samt beror på något förhållande utom arbetsgivarens kontroll, vilket bland annat innebär att verksamheten ska vara långsiktigt konkurrenskraftig. Därtill krävs att arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. För mer information om ansökan och vilka krav som ställs samt hur dessa kommer att tillämpas i praktiken hänvisas till Tillväxtverket.  

Se även tilläggsöverenskommelse gällande korttidsarbete under uppsägningstid.