Så jobbar Byggföretagen för att stötta medlemsföretagen | Byggföretagen

Så jobbar Bygg­företagen för att stötta medlems­företagen

Coronavirusets snabba spridning i samhället och stora påverkan på näringslivet har resulterat i att Byggföretagens verksamhet på kort tid har fått läggas om. Här berättar Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd om hur Byggföretagen jobbar för att stötta medlemsföretagen och hur samordningen inom Svenskt Näringsliv ser ut.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Hur jobbar Byggföretagen för att stötta medlemsföretagen i coronakrisen?

-Tack vare vår nya hemsida och dess funktioner har vi dagligen kunnat uppdatera om viktig information och göra det  lätt att hitta. Våra rådgivare jobbar på och är extra på tå för att svara på allas frågor. Vår digitala rådgivning, på hemsidans företagarservice med steg-för-steg hjälp, liksom arbetsgivarguiden är en snabb funktion till hjälp.

I dessa tider ger vi även lite extra stöd, för den som behöver det. Under en tid har vi även ringt upp flera av våra medlemsföretag. Det har varit mycket uppskattat. Dels för att i dessa tider få en kontakt, någon som lyssnar. Dels för att vi gärna hör vad våra medlemmar har för läge nu och vad som de anser behövs framåt, inte minst för att hålla produktionen igång, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Hur ser samarbetet inom Svenskt Näringsliv ut?

-Vår ordförande, Carin Stoeckmann, som är sektorns representant i Svenskt Näringslivs verksamhetsstyrelse, liksom jag själv som är det i SNs beredningsutskott har minst en gång per vecka avstämning om hela näringslivets situation. Där spelar vi in sånt som är viktigt för vår sektor.

Inledningsvis kom mycket att handla om likviditet – för alla branscher. Vår sektor blev inte lika hårt drabbad, som exempelvis kollegor inom besöks- och persontransportföretag. För oss är fokus på att bygg kan vara bryggan ur krisen, till återgång och allas framtid.

Tanja Rasmusson, vår näringspolitiska chef medverkar veckovis i SN samverkansgrupp och koordinerar inspel gentemot departement och regering.

I det stora har frågan om ROT blivit än mer aktuell. Vi ser hur svartjobben ökar, hur vissa hantverkare varslas när jobben exempelvis med byggservice skjuts upp.

Vi har med vår egen rundringning till kommuner, om deras projektplaner, tillsammans med SN företagarpanel god uppfattning om läget och vad som behöver göras för att komma ur krisen, kickstarta och framförallt återstarta Sverige.

Men vi har även ett bra samarbete med Trafikverket, via styrgruppen för anläggningsforum. Vi har på ledningsnivå veckovisa avstämningar om hur projekten rullar på, eller om ngt behöver åtgärdas.

Fallet med Vattenfalls brev till sina leverentörer är tyvärr inte unikt för hur statliga, några av dem, bolag agerar. Vi jobbar för att relationer före och under Coronatiden ska vara bra även efter.

Vad är viktigast just nu?

-Att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer. Hjälpa varandra och hålla hoppet vid liv. Låt mig passa på att tacka alla er som också hjälper vården via vårt initiativ #stöttavården

Fortsätta att trycka på regeringen om fler och bättre riktade åtgärder, utan administrativa krångel. För vår del kommer Q3 och Q4 spela roll, hur efterfrågan kan fortsätta och nya beställningar komma till.

Att tillsammans med våra parter, Byggnads mfl ha en god samförståndsanda dels när det gäller arbetsmiljön i coronatider dels vår avtalsrörelse som faktiskt pågår till viss del parallellt.

Sist men inte minst. I dessa tider hålla så normala rutiner som möjligt, oavsett varifrån arbetet bedrivs, säger Catharina Elmsäter-Svärd.