Så kan du finansiera ditt utvecklingsprojekt | Byggföretagen

Så kan du finansiera ditt utvecklingsprojekt

Har du idéer på hur man kan höja effektiviteten i byggbranschen? Du vet väl att Byggföretagens medlemsföretag kan söka bidrag till utvecklingsprojekt hos Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)?

Publicerad:

NCC: Tingsrätten 171013 Foto: Klas Andersson

Utvecklingsprojekt som SBUF är med och finansierar ska bidra till kundnytta, produktivitet, kvalitet och hållbarhet.

SBUF startades 1983 av Byggföretagen, Installatörsföretagen och fackförbund med syfte att bidra till byggbranschens utveckling. Sedan starten har SBUF finansierat över 2 000 projekt. Varje år ger man bidrag till cirka 100 projekt.

Sök bidrag till utvecklingsprojekt
Prenumerera på SBUF:s nyhetsbrev