Så ska reglerna för brännbart och organiskt avfall skärpas | Byggföretagen

Så ska reglerna för brännbart och organiskt avfall skärpas

Naturvårdsverkets föreslår nya och ändrade föreskrifter för brännbart och organiskt avfall. Byggföretagens remissvar ställer sig bakom förslaget men vill också se ett mer samordnat regelverk.

Publicerad:

Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

– Vi är positiva till ambitiösa krav gällande resurshantering och cirkulär ekonomi, säger Marianne Hedberg, miljöexpert.

I dag finns regler som rör bygg- och rivningsavfall spridda på flera föreskrifter som inte är samordnade. Resultatet blir att effektiv sortering för återvinning och återbruk motverkas, snarare än främjas. Därför föreslår Byggföretagen att regler kring bygg- och rivningsavfall från verksamheter samlas i en separat föreskrift. 

– Det blir otydligt när reglerna finns uppdelade på olika föreskrifter. Självklart ska sortering göras på bästa möjliga sätt – men vissa rivningsmaterial bör hanteras med specialutrustning på annan plats än det enskilda projektet, säger Marianne Hedberg.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida