Därför blir Safe Construction Training obligatoriskt för medlemsföretag | Byggföretagen

Därför blir Safe Construction Training obligatoriskt för medlems­företag

Säkerhet är en prioriterad fråga för Byggföretagen. En högre kunskapsnivå, bättre attityder och beteende leder till förstärkt säkerhetskultur och att färre skadas på jobbet.

Publicerad:

Nu blir den interaktiva utbildningen Safe Construction Training obligatorisk för Byggföretagens medlemsföretag. Berndt Jonsson, nationell samordnare för säkerhet, berättar mer.

Vad är Safe Construction Training?

– Det är byggbranschens egen webbaserade säkerhetsintroduktion inom byggarbetsmiljöområdet. Utbildningen finns på tio olika språk och vänder sig till alla som är verksamma i branschen, men även till elever på väg in via yrkesutbildningar och universitet. Kursen har arbetats fram av Byggföretagen i samråd med både små och stora bygg- och anläggningsföretag. 

Nu blir kursen obligatorisk?

– Ja. Den 15 april beslutade Byggföretagens styrelse att från och med 1 juli 2021 ska ett godkänt testresultat från utbildningen vara obligatorisk för alla som är verksamma vid arbetsplatser där våra medlemsföretag ansvarar för, eller samordnar arbetsmiljöfrågor. Syftet med detta beslut är att öka kunskapen om säkerhet men också för att förbättra beteende och attityder kopplat till arbetsmiljöfrågor.

Hur går man utbildningen?

– Enklast är att besöka hemsidan för Byggbranschens Utbildningscenter. Här kan man själv gå utbildningen eller boka den åt kolleger. Det går snabbat och enkelt att komma igång! Det godkända testresultatet verifieras genom att det registreras kostnadsfritt i ID06 kompetensdatabas.

Webbinarium om Safe Construction Training