Trafikverket ändrar betalrutiner till följd av coronaviruset | Byggföretagen

Trafikverket ändrar betalrutiner till följd av coronaviruset

Trafikverket har beslutat att erbjuda leverantörer ändrade betaltider med anledning av coronaviruset.

Publicerad:

Beslutet innebär att leverantörer nu erbjuds att få betalt redan 15 dagar efter fakturadatum. 15 dagar ska anges på fakturan om man vill ta del av erbjudandet.  

– Genom snabbare hantering vill Trafikverket bidra till leverantörernas egen betalningsförmåga. Vi vill samtidigt poängtera vikten av att leverantörerna är extra noga med att leverera korrekta underlag inför fakturering, detta kommer vara helt avgörande för skyndsam hantering, säger Daniel  Ljunglund,  Inköpsdirektör på Trafikverket.

Läs mer på Trafikverkets hemsida