Byggdialog – vägen framåt i Göteborg | Byggföretagen

Byggdialog – vägen framåt i Göteborg

Göteborg har som mål att bygga 20 000 bostäder under pågående mandatperiod. Halvvägs in har branschen en del frågetecken kring ambitionen på 5 000 färdiga bostäder om året. Och nu kom Coronapandemin. Få markanvisningar och planer som inte kommer i den takt som skulle behövas blev samtalsämnet i senaste Byggdialogen med politiken.

Publicerad:

Mats Ahdrian KD), Hampus Magnusson (M), med Byggföretagens Petra Sedelius, Pehr-Olof Olofsson och Markus Brink.

På senaste Byggdialogmötet gästades Byggföretagen av byggnadsnämndens ordförande Hampus Magnusson (M) och fastighetsnämndens ordförande Mats Ahdrian (KD). Vi har pratat med Petra Sedelius, ansvarig för näringspolitik i Byggföretagen i väst.

Vilket är syftet med Byggdialogen med politiken?
En grundläggande förutsättning för att vi ska lyckas är förståelse för varandras olika roller och villkor. Vi vill att politiken ska lyssna på och lita till branschens kunskaper. Vi besitter oerhört mycket kompetens inom projektutveckling och byggnation där vi kan och vill vara med och utveckla Göteborg.
Målsättningen är att få en robust bostadsförsörjning över tid i olika konjunkturcykler.

Petra Sedelius, ansvarig för näringspolitik i Byggföretagen i väst, är den som bjuder in aktuella politiker och andra aktörer i staden till Byggdialog med Hus och bostadsutskottet i byggföreningen Göteborgsregionen och Södra Älvsborg.

Vilka frågor är viktigast just nu?
Byggbranschen går fortfarande bra, trots att vi är i en djupgåendet samhällskris. 2019 bidrog vi till 356 300 arbetstillfällen nationellt och 62 500 i vår region. Men det finns en oro över det rådande läget, då branschen kommer sent in i konjunkturcykler. Mindre företag flaggar redan för nedgång i kvartal 3 och 4 i år. Och det går trögt med markanvisningarna i kommunen. Vi har en övergripande fråga; Hur kan vi tillsammans upprätthålla bostadsbyggandet och färdigställa 5000 bostäder om året?
Vi jobbar för fler markanvisningar för att få fler nycklar i låset, även för nästa mandatperiod. Vi vill också att detaljplanprocessen och kravställandet ska förenklas och lyfta fram projekt som har bäst förutsättningar att genomföras.

Hur gick mötet?
-Vi har kloka politiker i nämnderna, som förstår våra förutsättningar och vilken roll byggbranschen spelar för samhällsekonomin. Mötet gick väldigt fint och vi fortsätter dialogen under vårt rundabordssamtal som vi flyttat från Almedalen till Almedal (i Mölndal) i juni.

Det är bara tillsammans som vi kan lyfta staden och upprätthålla byggandet av bostäder och skapa förutsättningar för branschen med dess arbetstillfällen.