Byggföretagen i digitalt ministermöte om coronakrisen | Byggföretagen

Bygg­företagen i digitalt ministermöte om coronakrisen

I veckan gjorde Catharina Elmsäter-Svärd ett digitalt arbetsplatsbesök tillsammans med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

Publicerad:

Besöket på Veidekkes byggarbetsplats vid hamnen i Norvik visade på den omställning som görs i coronatider.

– Jag känner stolthet över att det är bygg- och anläggningsbranschen som håller igång Sverige. Samtidigt behöver regeringen och kommunerna orka att planera för långsiktiga satsningar och fortsatta investeringar. Ta hjälp av byggbranschen för insatserna som krävs i det fortsatta Sverigebygget, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Utöver arbetsplatsbesök fördes ett konstruktiv samtal kring branschens förutsättningar och regeringens insatser i coronakrisen.

– Vi hade ett viktigt och bra samtal! Jag gläds inte minst åt samsynen som nu finns mellan fack och arbetsgivare kring rot-bidragets stora betydelse för våra små och medelstora företag. Så skapar vi ökad sysselsättning och motverkar svartjobben, säger Catharina Elmsäter-Svärd.