Byggföretagen överens om prolongering av Väg- och Banavtalet | Byggföretagen

Bygg­företagen överens om prolongering av Väg- och Banavtalet

Publicerad:

Med anledning av det extraordinära läget kring Coronaviruset har Byggföretagen enats med Seko om att ajournera förhandlingarna av Väg- och Banavtalet.

Avtalsförhandlingarna för Väg- och Banavtalet ajourneras till och med den 1 oktober. Parterna är också överens om att prolongera gällande Väg- och Banavtal till och med den 30 november 2020. Prolongeringen sker i enlighet med de redan träffade överenskommelserna inom Industriavtalets område.

– Sverige befinner sig i nationell kris med anledning av coronapandemin. För närvarande finns inte rätt förutsättningar att bedriva avtalsförhandlingar. För att öka stabiliteten på arbetsmarknaden pausar vi därför avtalsförhandlingarna gällande Väg- och Banavtalet, säger Martin Ulfving, avtalsansvarig för avtalet.

Förhandlingarna ajournerades från och med den 30 april.

– Tillsammans med Seko har vi lyckats ena oss i enlighet med prolongeringsöverenskommelserna på Industriavtalets område. Det är det mest ansvarsfulla att göra i nuläget och visar prov på parternas samarbetsförmåga när landet står inför stora utmaningar, säger Martin Ulfving.