Byggkonjunkturen: ”Byggbranschen är viktig för samhällets återstart” | Byggföretagen

Bygg­konjunkturen: ”Byggbranschen är viktig för samhällets återstart”

Byggföretagens senaste prognos pekar på en minskning i investeringar och ett eventuellt fall på fyra procent i sysselsättning nationellt över prognosperioden 2019-2021. Men det är inte nattsvart och ser inte likadant ut i alla regioner. I västra Sverige är läget något mer positivt.

Publicerad:

Anna Lönn Lundbäck är regionchef för Byggföretagen i väst.

Det är framförallt bostadsbyggandet och lokalinvesteringar som lider, anläggningssidan är fortsatt stark.

-Infrastruktursatsningarna håller uppe prognosen. Och det är särskilt tydligt hos oss, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Byggföretagen i väst. Västlänken, Marieholmstunneln, hamnen och överdäckning av E45 är några av de stora projekt som löper över tid och bidrar till aktivitet.

Byggföretagens nyligen genomförda kommunenkät visar att en överväldigande majoritet av de offentliga projekten inte påverkats av krisen.  I Göteborgsregionen är det bostadsrättsmarknaden som oroar främst.

– Coronakrisen har orsakat oro hos mindre företag och kommer innebära en viss sättning som en följd av åtgärder som hittills vidtagits. De offentliga beställarna är viktiga för byggbranschens förmåga att hålla uppe takten och vara det draglok som behövs när vi återstartar samhällsekonomin, säger Anna Lönn Lundbäck.

Totalt bedömer Byggföretagen att Sveriges BNP sjunker med 6,9 procent under 2020.