Det här händer i byggföreningarna i Mellansverige | Byggföretagen

Det här händer i byggföreningarna i Mellansverige

Coronakrisen påverkar medlemsföretagen i Mellansverige, men byggmarknaden ser fortsatt stark ut. Det finns dock en oro för framtiden. Det berättar våra bransch- och föreningsansvariga för byggföreningarna i Södermanland, Västmanland, Uppland, Värmland, Örebro, Linköping och Norrköping.

Publicerad:

Hur är läget i byggföreningarna runt om i landet? Vi har frågat bransch- och föreningsansvariga i regionen om vad som är aktuellt och hur coronapandemin påverkat byggmarknaden.

Så är läget i byggföreningarna Södermanland och Västmanland

Anna Gillström, bransch- och föreningsansvarig Eskilstuna och Västerås.

Vilka frågor är aktuella i byggföreningarna Södermanland och Västmanland just nu?
Under rådande samhällssituation med corona så ligger fokus på att hjälpa våra medlemsföretag. Vi jobbar både med rådgivning utifrån inkommande samtal men också med uppsökande kontakt via telefon och mail. Frågor som är aktuella hos våra medlemsföretag är starkt kopplade till corona och berör korttidspermitteringar, sjukskrivningsregler, arbetsmiljö m. m. Vi har inga fysiska medlemsträffar utan de planeras att genomföras under hösten.

Hur ser byggmarknaden ut i Södermanland och Västmanland?
Vi ser att byggmarknaden har börjat påverkas av corona-situationen, men olika mycket. De medlemsföretag som märker av det i större utsträckning är de som jobbar med byggservice, framförallt mot privatpersoner. I Sörmland har vi noterat en skillnad inom länet; ju längre sydost i länet man har sin verksamhet desto större påverkan. En orsak är att jobben ligger i Stockholmsområdet där uppdragen i större utsträckning upphört. I övrigt så ser det bra ut för många företag fram till sommaren men en oro finns inför vad som händer efter semestern. Materialbrist är också något som flera företag har börjat signalera om. 

Så är läget i byggföreningen Uppland

Anders Ragnarsson, bransch- och föreningsansvarig Uppsala.

Vilka frågor är aktuella i byggföreningen Uppland just nu?
På grund av corona så läggs mycket tid på kontakter med våra medlemsföretag. Vi ringer upp företag för att fråga hur de påverkas samtidigt som vi berättar om var de kan hitta information som gäller corona. I och med samtalen blir det många frågor om uppsägningar, permitteringar, sjukskrivningar, med mera. Vi har i princip inga fysiska medlemsträffar, men har istället Teams/Skype-möten med styrelser, lönegrupper, BYN och andra nätverk och några inplanerade aktiviteter och studiebesök skjuts fram. Detsamma gäller externa möten. Övrigt: Nästa nummer av Proffsbyggarna utkommer 1:a veckan i maj.

Hur ser byggmarknaden ut i Uppland?
Vid kontakter med stora, små- och medelstora medlemsföretag så uppger ca 75 % av företagen endast begränsade störningar i produktionen, förutom lite flera sjukskrivningar än vanligt. De företag som har problem är bland annat företag som gör jobb direkt åt privatpersoner eller hos hyresgäster i bostads- och hyresrättsföreningar, eftersom man inte vill släppa in hantverkare. Andra som märker av störningar är företag som har projekt åt till exempel äldreboenden och sjukhus. En del projekt på exempelvis konferensanläggningar, kursgårdar, hotell skjuts fram. Några företag börjar också få signaler på att det kan bli brist på vissa material, till exempel kakel/klinkers, vitvaror och elprodukter. Vissa företag, som anlitar utländsk arbetskraft, meddelar att de har brist på personal som inte kan ta sig till Sverige och i dessa fall upplever andra inhemska underentreprenörer att de har mer jobb än vanligt.

Så är läget i byggföreningarna Värmland och Örebro

Carin Hansdotter, bransch- och föreningsansvarig Värmland och Örebro.

Vilka frågor är aktuella i byggföreningarna Värmland och Örebro just nu?
Med tanke på situationen med corona så lägger vi mycket av vår tid på rådgivning till våra medlemsföretag. Det handlar om allt ifrån lärlingsfrågor, sjukskrivningsregler, arbetsmiljö, korttidspermittering till uppsägningar.

Nu när vi ska försöka att hålla distans till varandra så har vi lagt medlemsträffar ute eller digitalt. Vi har genomfört möten med våra LOA-utskott digitalt och under v 19-20 informerar vi om det nya yrkesutbildningsavtalet. Tillsammans med styrelserna i båda länen ser vi över verksamhetsplanen och planerar utifrån de restriktioner som finns, så att vi kan arbeta framåt på andra sätt än traditionella möten och event.

Byggföretagen deltar också i samverkansmöten med Länsstyrelserna, kommunerna och flertalet branschorganisationer samt de fackliga parterna i båda länen, där vi för fram Byggföretagens strategier för att hantera coronakrisen.

Hur ser byggmarknaderna ut i Värmland respektive Örebro?
Än så länge ser det stabilt ut på byggmarknaden i Värmland och Örebro. Det baseras på den medlemsdialog som vi har fört under den senaste månaden. Endast några få av våra medlemsföretag signalerar att de är hårt påverkade av corona. Vi vet dock att många branschkollegor, som inte är medlemmar och som är fåmansföretag, har det tufft just nu – framförallt byggserviceföretagen. Signalerna från offentliga beställare är än så länge positiva – de avser att hålla i planerade projekt och kanske till och med tidigarelägga dessa.

Så är läget i byggföreningarna Linköping och Norrköping

Cecilia Johansson, bransch- och föreningsansvarig Linköping samt t f. Norrköping.

Vilka frågor är aktuella i byggföreningarna just nu?
Med tanke på situationen med corona så lägger vi mestadels av vår tid på rådgivning till våra medlemsföretag. Det handlar om allt ifrån lärlingsfrågor, sjukskrivningsregler, arbetsmiljö, korttidspermittering till uppsägningar.

Nu när vi ska försöka att hålla distans till varandra så har vi lagt våra medlemsträffar ute eller digitalt. Den 31 mars träffades det kvinnliga nätverket i Östergötland på en ”walk and talk” utomhus och pratade om personligt ledarskap. Vi har också haft digitala medlemsträffar där vi har gått igenom det nya yrkesutbildningsavtalet.

Sund konkurrens och schyssta villkor ligger alltid i fokus för oss och vi fortsätter samverka med kommuner och myndigheter kring detta.

Hur ser byggmarknaden ut lokalt i Linköping?
Än så länge ser byggmarknaden relativt god ut men många företag är oroliga inför hösten. Vi har kontinuerliga samtal med kommunen för att poängterar vikten av att våra offentliga beställare håller i den beslutade investeringstakten och inte börjar dra tillbaka projekt. Tyvärr har vi redan sett både korttidspermitteringar, varsel och uppsägningar bland våra medlemsföretag medan en del har riktigt bra att göra.

Hur ser byggmarknaden ut lokalt i Norrköping?
Före corona så hade vi en väldigt bra prognos för Norrköping, både när det gäller bostadsbyggandet, inre hamnen och den kommande Ostlänken. Tyvärr ser vi en farhåga med att kommunen drar tillbaka redan beslutade projekt för att prioritera andra branscher. Det är otroligt viktigt att våra offentliga beställare tar sitt ansvar och fortsätter investera i de projekt som sedan tidigare är beslutade. Tyvärr har vi redan sett både korttidspermitteringar, varsel och uppsägningar bland våra medlemsföretag medan en del har mycket att göra.