Det här händer i byggföreningarna i norra Norrland | Byggföretagen

Det här händer i byggföreningarna i norra Norrland

Coronakrisen påverkar medlemsföretagen i norra Norrland, men byggmarknaden ser fortsatt stark ut. Men det finns en oro för framtiden. Det berättar Christer Johansson och Erik Ranängen som är bransch- och föreningsansvariga för Västterbotten respektive Norrbotten.

Publicerad:

Så är läget i Västerbottens Byggförening

Vilka frågor är aktuella i Västerbottens Byggförening just nu?
– Med anledning av corona har vi ringt våra medlemsföretag och fört dialog med styrelsen för att höra hur de har det och hur de ser på framtiden. Vi har en förhållandevis bra situation där vi generellt sett inte upplevt så stor påverkan ännu. Dock har enskilda medlemsföretag drabbats hårdare.

Våra intervjuer med Umeå och Skellefteå kommun samt allmännyttan i kommunerna visar att projekt ska genomföras och starta enligt plan. Bra så, men vi vill att de tidigarelägger projekt och ökar produktionstakten.  Andra samarbeten på olika sätt med kommunerna i Västerbotten fortsätter som tidigare.

Vi har nu Katja Öhman på plats på Umeå kontoret och det känns väldigt bra. Katja fokuserar på kompetensförsörjning och har en roll som företagsrådgivare arbetsrätt och kollektivavtal. Bland annat så bevakar Katja en ny YH-utbildning för byggproduktionsledare som skall startas under året. Vi har även en diskussion om det lokala BYN-arbetet och hur detta kan utvecklas. Vi har en bra och kompetent grupp i regionen.

Vi arbetar även just nu med ett remissyttrande vad gäller en ny policy för markanvisningar och Umeå kommun. Beslut är taget om att byggföreningen lämnar ett gemensamt yttrande där det är ett starkt fokus på sund konkurrens.

Det är många av våra medlemmar som kontaktar oss och samtidigt har vi klart med det arbete som vi genomfört för att öka antalet medlemmar när vi har kontaktat företag med hängavtal. Detta arbete har varit väldigt lyckat i samarbete med Urban Nordlund på Byggföretagen, säger Christer Johansson.

Christer Johansson, bransch- och föreningsansvarig Västerbotten

Hur ser byggmarknaden ut i Västerbotten?
– Marknaden i Västerbotten har under lång tid varit stark. Speciellt gäller det stora industrisatsningar samt flera infrastrukturprojekt. Bostadsbyggandet viker dock och de nationella kreditrestriktionerna är ett hot mot flera kommuners tillväxt. Coronasituationen gör det än mera osäkert långsiktigt och det finns en oro för utvecklingen, säger Christer Johansson som är bransch- och föreningsansvarig för Västerbotten.

Så är läget i Norrbottens byggförening

Vilka frågor är aktuella i Norrbottens Byggförening just nu?
-Utifrån det nationella uppdraget i coronatider för vi dialog med våra medlemsföretag samt kommunerna i länet i syfte att se hur vi på bästa sätt kan stötta våra medlemmar och föra fram budskap till offentliga beställare om hur hjulen kan hållas igång.

Vi samverkar med samhällsbyggnadssektorn om att få igång mer bostadsbyggande i kommuner med stark arbetsmarknad och hur städerna kan bli mer attraktiva.

Dialog med bland annat Luleå kommun om justa spelregler och sund konkurrens är högaktuellt och uppskattat från våra medlemmar. 

Arbetet med branschens attraktion är het, och i samverkan med lokala styrelsen har vi påbörjat ett utvecklingsarbete för att lyckas bättre med att locka unga till byggbranschen. Detta planeras ske i samverkan med facken och förändrat arbetssätt i BYN Norrbotten.

Vår rådgivning och arbetet med avtal och förhandlingar går för högtryck och det är många av våra medlemmar som kontaktar oss, berättar Erik Ranängen.

Erik Ranängen, bransch- och föreningsansvarig Norrbottens Byggförening

Hur ser byggmarknaden ut i Norrbotten?
– Marknaden i Norrbotten har under lång tid varit stark. De två städerna Kiruna och Gällivare ska, p.g.a. gruvorna,  flytta hela samhällen. Vi har också en del stora infrastrukturprojekt, bland annat byggs Europas största vindkraftpark just nu utanför Piteå. En satsning på hållbar, förnyelsebar energi. Coronasituationen gör det mer osäkert långsiktigt och det finns en oro för utvecklingen på sikt, säger Erik Ranängen.