Det här händer i byggföreningarna i öst | Byggföretagen

Det här händer i byggföreningarna i öst

Medlemsföretagen i regionen berörs av coronakrisen – men vi hoppas ändå på att byggtakten ska kunna bibehållas. Samtidigt känner många en oro inför framtiden. Det säger Kristin Andersson regionchef för Byggföretagen i öst och Hans Åkerlund bransch- och föreningsansvarig på Gotland.

Publicerad:

Hur är läget i byggföreningarna runt om i landet? Vi har frågat bransch- och föreningsansvariga i Stockholm och på Gotland om vad som är aktuellt och hur coronapandemin påverkat byggmarknaden.

Stockholm

Kristin Andersson, regionchef för Byggföretagen i öst.

Vilka frågor är aktuella i Stockholms Byggförening just nu?
– Trots rådande pandemi så löper verksamheten på och vi gör allt vi kan för att stötta våra medlemsföretag med rådgivning, information och expertis. Initialt har det varit många frågor kring korttidspermitteringar, sjukfrånvaro samt entreprenadjuridiska frågor. Vi beslutade redan tidigt i pandemin att söka kontakt med medlemsföretag för att få en bild av hur de påverkas och vilka frågor som de behövde hjälp och stöd med. Både via telefonsamtal och via en enkät har vi kommit i kontakt med drygt en tredjedel av våra medlemsföretag i regionen. Av dessa känner en majoritet en oro för framtiden och den osäkerhet vi befinner oss i, samt hur långvarig pandemin kommer att vara.

Tider av kris innebär ofta att man måste pröva om och tänka nytt. Det har för oss inneburit att många av våra aktiviteter nu genomförs helt digitalt. Till exempel livesändes vår byggföreningsstämma och många av våra evenemang har istället blivit webbinarier. I pilotprojektet Inkluderande arbetsliv, som handlar om att skapa beteendeförändringar i skola och arbetsliv, har vi också fått tänka nytt och kör istället workshops via online-verktyget Zoom, säger Kristin Andersson, regionchef Byggföretagen i öst.

Hur ser byggmarknaden ut i Stockholm?
– Efter att ha haft kontakt med medlemmar och aktiva i utskotten är bilden att marknaden ännu inte påverkats så mycket. Den oro som de ger uttryck för i våra samtal handlar i dagsläget huvudsakligen om materialtillgång och leveranser. Risken finns naturligtvis att marknaden går ner framöver, och det är därför viktigt att vi gör allt vi kan för att hålla en jämn byggtakt, säger Kristin Andersson.

Gotland

Hans Åkerlund, föreningschef Gotlands Byggförening

Vilka frågor är aktuella i Gotlands Byggförening just nu?
– För att få en bättre hantering av bygglov har vi regelbundna möten tillsammans med kommunen. I det arbetet ingår en digital hantering där vi haft representanter för att öka säkerheten i bygglovshanteringen.

Vi har också ett samverkansarbete tillsammans med Länsstyrelsen för att starta ett utvecklingsarbete avseende upphandlingar av bygg- och anläggningsentreprenader. Här tittar vi även på de fortifikatoriska behoven framledes nu när inte BRB finns längre.

Gotlands Byggförenings styrelse deltar också aktivt i de sammankomster som har med utbildning att göra. Det är en viktig del för fortsatt byggande på Gotland. Vi har lyckats få en yrkesteknisk högskoleutbildning på 1,5 år som startar hösten 2020 och som innehåller de kravspecifikationer styrelsen tagit fram.

Varje höst har vi en entreprenaddag för medlemsföretagen där de får information om nyheter samt erbjuds enskilda samtal för rådgivning med mera, så den har vi börjat planera för, säger Hans Åkerlund, föreningsansvarig Gotlands Byggförening.

Hur ser byggmarknaden ut på Gotland?
– Med anledning av covid-19 har jag pratat med omkring 70 procent av våra medlemsföretag på Gotland som berättar att i dagsläget har inte byggandet påverkats, säger Hans Åkerlund.