Det här händer i byggföreningarna i södra Norrland | Byggföretagen

Det här händer i byggföreningarna i södra Norrland

Coronakrisen påverkar medlemsföretagen i södra Norrland, men byggmarknaden ser fortsatt bra ut. Det berättar våra bransch- och föreningsansvariga i regionen.

Publicerad:

Hur är läget i byggföreningarna runt om i landet? Vi har frågat bransch- och föreningsansvariga i regionen om vad som är aktuellt och hur coronapandemin påverkat byggmarknaden.

Dalarnas Byggförening

Eva Thor, bransch- och föreningsansvarig Dalarna

Vilka frågor är aktuella i byggföreningen just nu? 

– Alla frågor avspeglar sig av naturliga skäl i det som rör coronakrisen. Hur kan vi arbeta långsiktigt för att medlemsföretagen ska kunna hålla liv i affärerna och behålla personal? Kan vi förmå beställarna att tänka till och omfördela projekt på ett strategiskt sätt som gagnar olika parter? På vilka sätt kan Byggföretagen förbereda medlemsföretagen på olika scenarion och vändningar i verksamheten som snabbt kan uppstå? 

Hur ser byggmarknaden ut lokalt? 

– Några har tvingats till korttidspermitteringar – både på tjänstemannasidan och för yrkesarbetare. Annars ser det bra ut fram till hösten för de allra flesta och även längre fram. Byggservice hade en liten svacka men förfrågningarna börjar framförallt komma in från privatpersoner. Många kommuner tidigarelägger ”uteprojekt”. Vissa företag märker ingenting utan det rullar på som vanligt! 

Västernorrlands Byggförening

Hanna Magnusson, bransch- och föreningsansvarig Västernorrland

Vilka frågor är aktuella i byggföreningen just nu?

– Naturligtvis upptar Covid-19 pandemin stor del av arbetstiden. Vi på Byggföretagen har kontaktat våra medlemsföretag för att stämma av läget, ge stöd och informera om möjlighet till stöd från Byggföretagen – till exempel via rådgivningen och hemsidan. I övrigt arbetar vi med b la med Nätverk för Sund konkurrens (Byggföretagen, Byggnads, Seko, Arbetsmiljöverket och Skatteverket). Upphandling är också en återkommande fråga. Där planerar vi i höst en Samhällsbyggardag med Svenskt Näringsliv och våra systerorganisationer.  

Hur ser byggmarknaden ut lokalt?

– Påverkan av Covid-19 pandemin är ännu relativt liten för flertalet av företagen i länet.  Ett mindre antal företag har påverkats väldigt mycket och behövt förhandla om korttidsarbete eller varsla om uppsägning. Byggservice påverkas då man inte kan göra arbeten på äldreboenden och i bostäder. De flesta företag uttrycker oro för Q3 och Q4 då det finns färre jobb att räkna och lämna anbud på. Det finns även en oro för att läget kan förändras snabbt.

Östersunds Byggförening

Christin Andersson, bransch- och föreningsansvarig Östersund

Vilka frågor är aktuella i byggföreningen just nu?

– Under våren har byggföreningen träffat våra lokala politiker och diskuterat upphandlingsfrågor. Detta kommer vi att följa upp framöver. Vi jobbar även med att få fler företag anslutna till Byggföretagen – men just nu domineras våra frågor av coronapandemin. 

 Hur ser byggmarknaden ut lokalt? 

– Det vi hör från många medlemsföretag är att de har jobb i dagsläget och är inte så påverkade av Corona. Vi har också varit i kontakt med flera av våra kommuner. Där har man inte märkt av någon minskning när det gäller bygglovsansökningar, vilket är positivt. Vi hoppas också att våra kommuner och allmännyttan fortsätter med sina upphandlingar och investeringar – t ex om- och nybyggnationer av skolor och bostäder. Vi behöver hjälpas åt för att tillsammans klara oss igenom den speciella situationen.

Gävleborgs Byggförening

Anders Hansson, bransch- och föreningsansvarig Gävleborg

Vilka frågor är aktuella i byggföreningen just nu?

– Under rådande omständigheter handlar såklart det mesta om att stötta våra medlemsföretag i alla de frågor som uppstår i och med coronakrisen. Under en tid har vi ägnat mycket tid till att ringa våra medlemsföretag. I dagsläget har vi kunnat nå drygt 90 procent av Gävleborgs medlemsföretag. Bortsett från det extra arbetet pandemin orsakar så rullar det på med aktiviteter inom våra fokusområden: Attraktiva kollektivavtal, Sund konkurrens, Säkerhet och Kompetensförsörjning – om än i möjligaste mån utan fysisk kontakt.

Hur ser byggmarknaden ut lokalt?

– Utifrån medlemssamtal och samtal till kommuner som genomförts är min samlade bedömning att projekten än så länge rullar på hyfsat. Däremot kan skönjas en viss oro för hur länge det kan hålla i sig. Några få företag har tvingats vidta åtgärder eftersom deras beställare tvingats göra detsamma. Sammanfattat är läget bra nu – men det kan snabbt förändras beroende på nya regler och råd. Framtiden är oviss.