Det här händer i byggföreningarna i södra Sverige | Byggföretagen

Det här händer i byggföreningarna i södra Sverige

Coronapandemin påverkar alla byggföreningar i södra Sverige. Än så länge ser de lokala byggmarknaderna bra ut. Men det finns orosmoln i horisonten.

Publicerad:

Hur är läget i byggföreningarna runt om i södra Sverige? Vi har frågat bransch- och föreningsansvariga om vad som är aktuellt och hur coronapandemin påverkat byggmarknaden.

Malmö-Lund

Vilka frågor är aktuella i byggföreningen just nu?
– Som i övriga delar av landet så är det coronapandemin som dominerar vardagen men vi försöker att hålla verksamheten som vanligt med digitala styrelsemöte och likaså när det gäller LOA-möte. Medlemsrekryteringen är alltid aktuellt och vi ska träffa en ny eventuell medlem i slutet av veckan.

Planerade årsmöte och politikerträffar i våra respektive Byggmästareklubbar är avbokade och vi tittar på nya datum för dessa och hoppas att det lugnat ner sig efter sommaren. Våra YH-utbildningar körs som planerat både i Malmö och Jönköping dock digitalt och det fungerar bra, säger Lennart Wallander.

Lennart Wallander, bransch- och föreningsansvarig Malmö-Lund

Hur ser byggmarknaden ut lokalt?
– Det ser förvånansvärt bra ut och alla större projekt flyter på och många av de företagen som vi kommer i kontakt med när vi ringer runt säger att man har lägre sjukfrånvaro nu än med motsvarande tid för ett år sedan. Dock är där företag som framförallt har problem med sina byggserviceavdelningar där man blir mer eller mindre portade av de större fastighetsbolagen. Det generella är oron för vad som händer här framåt hösten med tanke på exempelvis leveranser. Så i stort sett lugnt i Malmö/Lund-regionen, säger Lennart Wallander.

Nordvästra Skåne

Eva Hammarbäck, bransch- och föreningsansvarig Nordvästra Skåne

Hur ser byggmarknaden ut lokalt?
-Byggmarknaden lokalt ser bra ut. De byggprojekt som är sjösatta rullar på bra, säger Eva Hammarbäck.

Vilka frågor är aktuella i byggföreningen just nu?
-Just nu är det en hel del frågor kopplade till spridningen av coronaviruset. Byggföretagen i nordvästra Skåne är än så länge inte så drabbade av pandemin, men många företag funderar och förbereder sig för olika framtida scenarier, berättar Eva Hammarbäck.

Östra Skåne

Vilka frågor är aktuella i byggföreningen just nu?
-De aktuella frågorna är coronaepidemins verkningar men den övriga verksamheten står inte heller still. Vi har problem med att Hässleholms Kommun beslutat lägga ned årskurs 4 på teknisk linje vilket drabbar inriktningen samhällsbyggnad till exempel. Vi arbetar för att Kristianstads kommun skall starta upp istället.

Anders Fredriksson, bransch- och föreningsansvarig Östra Skåne

Medlemsvärvning är alltid lika aktuellt samt att ha ett professionellt samarbete med facken i en problematisk situation. Sund konkurrens samt att offentliga beställare genomför planerade projekt. Just nu håller vi styrelsemöten digitalt och bibehåller höstens planering, säger Anders Fredriksson.

Hur ser byggmarknaden ut lokalt?
-Byggmarknaden i Östra Skåne ser efter omständigheterna bra ut. Några företag har råkat illa ut på grund av att beställare fattat beslut om att pausa arbete som en följd av smittorisk.

De flesta företagen har orderböckerna fyllda till hösten och offentliga beställare ser allvaret och verkar inte dra in projekt utan genomföra dem. De stora problemen är materialbrist samt att det tidvis kan vara många sjuka.  Men visst några företag har som sagt råkat riktigt illa ut och ett antal kan få större problem inom några veckor.

Vi ser risker att svartarbetet ökar om byggföretag friställer personal så ett höjt rotavdrag till 75% är på önskelistan, säger Anders Fredriksson.

Halland

Vilka frågor är aktuella i byggföreningen just nu?
– Byggföreningen i Halland arbetar vidare med våra fokusområden. Vid senaste styrelsemötet beslutades att arbeta extra med konkurrens på lika villkor. Främst då vad gäller offentliga upphandlingar.

Martin Klang, bransch- och föreningsansvarig Halland

Föreningen kommer att utse ett entreprenadutskott som kommer att arbeta med de offentliga beställarna angående deras upphandlingar. Målet är att upphandlingarna ska vara rättvisa för företagen och att skattebetalarna ska få valuta för sina pengar, säger Martin Klang.

Hur ser byggmarknaden ut lokalt?
– Just för tillfället handlar mycket om coronapandemin. Företagen har mycket att göra just nu, men är oroliga för hur marknaden ser ut till hösten. Man undrar mycket över reglerna kring korttidsarbeten, permitteringar och man tar reda på hur man ska göra vid eventuella uppsägningar på grund av arbetsbrist. Vissa lokala företag har redan haft uppsägningsförhandlingar på grund av arbetsbrist där coronapandemin är orsaken, säger Martin Klang.

Kalmar

Vilka frågor är aktuella i byggföreningen just nu?
– Byggföreningen i Kalmar håller just nu på att utvärdera årets Byggmästardag och den Ledarskapsutbildning som hölls för byggstudenter på Linnèuniversitetet.

Göran Elmquist, bransch- och föreningsansvarig Kalmar

Byggmästardagen belyste bland annat frågor som nödvändiga förutsättningar för att utveckla en region, hur man skaffar kapital och hur man säkrar kompetensförsörjningen. Ledarskapsutbildningen var en del av Byggmästardagen och var startskottet för en mer långsiktig samverkan mellan Byggindustrin, Linnéuniversitetet och näringslivet i övrigt och Kalmar kommun. Studenterna fick inblick i karriärvägar, inspiration kring ledarskapsfrågor samt möjlighet att skapa nätverk och ingångar till byggindustrin i Kalmar län.

Byggmästardagen är nu en del av Kalmarmöten under namnet Byggföretagen i universitetsstaden Kalmar. Kalmarmöten har till syfte att synliggöra och förena Linnéuniversitetet med invånare, näringsliv och myndigheter. Kompetensförsörjningsfrågan arbetar vi med kontinuerligt och ovan nämnda samarbete med Linnèuniversitetet ska vi utveckla. Vi måste ta vara på de möjligheter som universitetet ger vår bransch, säger Göran Elmquist.

Hur ser byggmarknaden ut lokalt?
– Gällande byggkonjunkturen i länet så har den har varit bra under flera år. Tittar man framåt så gör jag ingen bedömning med tanke på coronapandemin, men i dagsläget rullar konjunkturen på rent generellt, men givetvis finns det alltid variationer. Nu hoppas vi alla på en återgång till ett normalt läge så fort som möjligt. I övrigt lägger vi stort fokus just nu på arbetsrättsliga och kollektivavtalsenliga frågor, säger Göran Elmquist.

Kronoberg

Vilka frågor är aktuella i byggföreningen just nu?
– Den mest aktuella frågan just nu är, tyvärr, utbrottet av covid-19. Våra företag har många frågor och funderingar kring detta. Vår rådgivning för arbetsrätt och avtal är hårt belastade.

Det är mycket viktigt i detta läge att Byggföretagen finns lokalt representerade som stöd och bollplank, samt att organisationens hemsida med Arbetsgivarguiden erbjuder uppdaterad information, lösningar på frågeställningar och mallar med mera.

Många företag rapporterar att pågående projekt till största delen fungerar i planerad takt, men att man har märkt en viss ökning av frånvaro både hos egen personal och hos underleverantörer. Frånvaron beror ofta på VAB. Samtidigt har leveranser av material till byggprojekt haltat lite på några håll, men produktionen har ändå kunnat hållas igång. Oron och ovissheten för framtiden upplevs som den största och tyngsta biten för byggföretagen i Kronoberg i dagsläget.

Vid sidan av covid-19 har ett samarbete inletts med föreningen Goda hus med målet att utveckla samarbetet inom hållbarhet med kommunerna, regionerna, länsstyrelserna samt företag och intressenter inom Sydost, säger Therese Granstrand.

Hur ser byggmarknaden ut lokalt?
– Byggmarknaden i Kronoberg ser fortfarande ganska positiv ut, några få projekt skjuts fram i tiden men det finns fortfarande behov av bostäder, förbättrad infrastruktur och investeringar inom VA-nät, energianläggningar, samhällsfastigheter och vattenreningsverk, säger Therese Granstrand.

Therese Granstrand, bransch- och föreningsansvarig Kronoberg och Blekinge

Blekinge

Vilka frågor är aktuella i byggföreningen just nu?
– Den mest aktuella frågan just nu är, tyvärr, utbrottet av covid-19. Våra företag har många frågor och funderingar kring detta. Vår rådgivning för arbetsrätt och avtal är hårt belastade.

Det är mycket viktigt i detta läge att Byggföretagen finns lokalt representerade som stöd och bollplank, samt att organisationens hemsida med Arbetsgivarguiden erbjuder uppdaterad information, lösningar på frågeställningar och mallar med mera.

Många företag rapporterar att pågående projekt till största delen fungerar i planerad takt, men att man har märkt en viss ökning av frånvaro både hos egen personal och hos underleverantörer. Frånvaron beror ofta på VAB. Samtidigt har leveranser av material till byggprojekt haltat lite på några håll, men produktionen har ändå kunnat hållas igång. Oron och ovissheten för framtiden upplevs som den största och tyngsta biten för byggföretagen i Kronoberg i dagsläget.

Vid sidan av covid-19 har ett samarbete inletts med föreningen Goda hus med målet att utveckla samarbetet inom hållbarhet med kommunerna, regionerna, länsstyrelserna samt företag och intressenter inom Sydost, säger Therese Granstrand.

Hur ser byggmarknaden ut lokalt?
– Marknaden i Blekinge ser fortfarande positiv ut. De flesta planerade byggprojekt sätts i verket som tidigare beslutat, medan några skjuts fram i tiden där bland annat investeringar inom till exempel vårdboenden inte kan göras i dagsläget med anledning av rådande restriktioner kring covid-19, säger Therese Granstrand.

Jönköping

Vilka frågor är aktuella i byggföreningen just nu?
– Jönköpings län har byggföretagen just nu hyfsat att göra. Det finns ett par företag som sagt upp lite produktionspersonal. För stunden upplever också en del lite sjukskrivningar vilket är naturligt i dessa tider. En del underentreprenörer sitter fast med personal i Europa som inte får komma till Sverige och arbeta just nu. De flesta har också hyfsat bra på materialsidan, man har märkt av vissa förseningar från Tyskland, Italien och Frankrike men på det hela taget är det ok. Summerar man så rullar det på just för stunden.

Oron som alla uttrycker är hur orderläget ser ut i höst och under nästa år, där känner vi en stor oro. Det är viktigt att Byggföretagen nu använder alla kanaler för att få det offentliga till att bygga långsiktiga projekt och att inte skjuta på dem utan snarare tidigarelägga det som går att göra, säger föreningsordförande Mattias Carlsson.

Hur ser byggmarknaden ut lokalt?
– I Jönköping så måste vi rekrytera en ny rådgivare/förhandlare och en ny lokalchef, detta pågår men varje dag utan en komplett organisation är naturligtvis jobbigt. Vi ser väldigt mycket fram emot att få rekryteringarna på plats för att verksamheten ska kunna få fart igen lokalt, säger Mattias Carlsson.