Det här händer i byggföreningarna i Västsverige | Byggföretagen

Det här händer i byggföreningarna i Västsverige

I väst är marknaden fortsatt stark, även om vissa orosmoln kan anas. Göteborgsregionens många projekt är en av flera lokala faktorer som driver på. Det berättar våra lokalchefer för byggföreningarna i Göteborgsregionen/Södra Älvsborg, Bohus Norra Älvsborg och Skaraborg.

Publicerad:

Hur är läget i byggföreningarna runt om i landet? Vi har frågat bransch- och föreningsansvariga i regionen om vad som är aktuellt och hur coronapandemin påverkat byggmarknaden.

Så är läget i byggföreningen Göteborgsregionen och Södra Älvsborg

Anna Lönn Lundbäck är regionchef för Byggföretagen i väst och lokal chef för byggföreningen i Göteborgsregionen och Södra Älvsborg.

Vilka frågor är aktuella i byggföreningen Göteborgsregionen och Södra Älvsborg just nu?

Vi har lyckats bra med att ställa om och hittat en balans, i vårt dagliga arbete och våra verksamheter, mellan fysisk närvaro och digitala träffar. Tillsammans med Västra Götalandsregionen och Johanneberg Science Park har vi initierat ett hållbarhetsprojekt där vi ska hålla ett första digitalt event 13 maj och ett fysiskt i september. På kompetensförsörjningssidan startar vi utbildningar som redan nästan är fulltecknade. Vi kommer också att försöka lyfta medialt frågan om de få yrkesvuxplatserna som Göteborgs stad erbjuder till hösten.

Vår arbetsrättsgrupp har varit mycket aktiv med att lyssna in medlemmarnas frågor och oro samt informera om vår verksamhet och den hjälp företagen kan få med anledning av rådande Coronakris. Vårt årliga Almedalen-rundabordssamtal med kommunala företrädare har vi ställt om till stadsdelen Almedal i Mölndal. Där ska vi tillsammans diskutera bra lösningar för bostadsbyggandet i staden.

Hur ser byggmarknaden ut i Göteborgsregionen och Södra Älvsborg?

Göteborgsregionen håller ångan uppe. Det är till stor del tack vare alla stora projekt som pågår här. Det är både infrastrukturprojekt som Västlänken, Marieholmstunneln och E45, men också flera stora byggen som körs vidare och därmed kan dra med sig hela marknaden. En del mindre företag har visat oro för framtiden. Krisens djup och längd kan också cementera oron för bostadsrättsmarknaden. Vi noterar förvånansvärt låga sjuktal och att branschen göra framsteg med digitaliseringen.

Så är läget i byggföreningen i Bohus Norra Älvsborg

Ulf Zakrisson är ny tillförordnad lokalchef i Bohus Norra Älvsborg.

Vilka frågor är aktuella i byggföreningen Bohus Norra Älvsborg just nu?

I sakfrågor i vårt område är det fortsatt fokus på Bohusbanan.
Sen gäller som övriga landet ett fokus på hur vi kan hålla igång byggverksamheten, inte minst med hjälp av kommunernas vilja att fortgå med projekt. Stora delar av industrin är helt avhängig av byggbranschen och deras anställdas dagliga inkomster.
Vi jobbar på att få igång ett näringslivsråd igen, just för den näringspolitiska kontaktytan och vi har nyligen startat ett kvinnligt nätverk. Tyvärr har vi likt andra behövt ställa in och senarelägga medlemsträffar och utbildningar, men vi kommer dela ut stipendier och diplom till byggutbildningarna. Vi flyttar till nytt kontor i Uddevalla i juni och nu pågår dessutom rekrytering av ytterligare en person att jobba med byggföreningen.

Hur ser byggmarknaden ut i Bohus Norra Älvsborg?

Byggmarknaden är fortsatt relativt god i regionen. De flesta företag jag pratat med säger att de har jobb nu och en bit efter sommaren. Viss oro finns bland de kustnära företagen i norra delen av länet då de ser ett minskat intresse från de i stora delar norskägda husen och stugorna längs Bohuskusten. Branschen andas trots allt en väldig optimism och har insikten att just bygg är en bransch med vana att hantera upp och nedgångar över tid.

Så är läget i byggföreningen i Skaraborg

Maria Skoog är lokal chef i Skaraborg och sitter som sekreterare i den lokala byggföreningen.

Vilka frågor är aktuella i byggföreningen Skaraborg just nu?

Kompetensförsörjning till branschen är den mest aktuella frågan hos oss. Framförallt behöver vi fler utbildade tjänstemän.

Samverkan med närliggande aktörer är en annan viktig och prioriterad fråga. Att driva och utveckla branschen tillsammans.

Hur ser byggmarknaden ut i Skaraborg?

Väldigt varierande bland de olika orterna i regionen. Men Skövde är loket och här är läget positivt.