”Företagande är en livsstil” | Byggföretagen

”Företagande är en livsstil”

Anders Andersson är koncernchef och ägare av Thagekoncernen. Här berättar han om sin företagsresa, framtidsplaner och den så kallade Thage-andan.

Publicerad:

Anders Andersson föddes 1954 och växte upp i Tollarp utanför Kristianstad. Hans föräldrar drev Thage Anderssons Byggnads (grundat 1947) och entreprenörsådran gick i arv. Anders började plocka jordgubbar som 10-åring och sommarjobbade sedan i familjeföretaget. Det var dock inte självklart att han skulle hamna i byggbranschen:

– När jag sökte till gymnasiet valde jag byggprogrammet i sjätte hand. Då åkte min far in till Österängsskolan i Kristianstad, som han precis hade byggt, och pratade med rektorn. Han sa ”pågen har sökt fel linje” och så blev det bygg för mig också, berättar Anders.

Efter gymnasiet läste Anders vidare till byggnads- och civilingenjör. Han spenderade några lärorika år som arbetsledare på ABV (nuvarande NCC) i Stockholm innan han återvände till Skåne 1986 och började arbeta i familjeföretaget. 1990 dog hans far och strax därefter gick även vd:n Gösta Nilsson bort. I samma veva drabbades företaget hårt av fastighetskrisen och tvingades säga upp halva personalstyrkan för att överleva. Som nybliven vd bestämde sig Anders för att satsa sig ur krisen:

– Vi utvecklade vårt kvalitets- och miljöarbete och var först i byggsverige att bli ISO-certifierade. Det bidrog till att vi fick ett stort uppdrag av Ericsson fastigheter i Lund, vilket blev räddningen för bolaget och ett genombrott för mig personligen. Samtidigt bestämde vi oss för att bli bättre på att ta tillvara och vidareutveckla medarbetarnas kompetens.

2014 bildades Thage genom en sammanslagning av Thage Andersson Byggnads, August Lundberg Byggnads och N-E Persson Byggnads. Koncernen har cirka 430 medarbetare och omsätter 1,2 miljarder kronor. Den huvudsakliga verksamheten består av byggentreprenad och byggservice men koncernen rymmer även bolag inom plåtslageri, byggnadssmide samt fastighetsförvaltning.

Vad är det roligaste med att driva företag?

– Att vara företagare är inte ett jobb, det är en livsstil. För mig är det roligaste att se medarbetarna växa och utvecklas samt att hela tiden göra organisationen lite bättre. Jag älskar komplicerade uppdrag, exempelvis Malmö högskola och Tullverkets nya kontor i Hyllie.

Vilka lärdomar har du tagit fasta på?

– Se till att vara likvid för att klara svårigheter såsom lågkonjunkturer, tvister etc. Något jag fört vidare från min far är Thage-andan som präglas av hjälpsamhet och omtanke, både mot våra medarbetare och kunder. Hög trivsel gör att många stannar länge i företaget, hittills har vi delat ut 162 guldklockor för 25 års anställning. Vi har även en förening för pensionerade medarbetare som är väldigt uppskattad.

Hur ser Thages framtidsplaner ut?

– 2018 beslutade vi om en femårsplan där fokus ligger på investeringar i HR, digitalisering, logistik, inköp och byggnation i egen regi. Vi äger fastigheter och tomter som är under utveckling och har nu flera pågående detaljsplansärenden. HR arbetar mycket med att göra oss till en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom ett introduktionsprogram för nya medarbetare och vidareutbildning av befintlig personal. De ansvarar också för vårt ISO-certifierade ledningssystem inom KMA. Digitaliseringen handlar bland annat om att förbättra såväl vår interna som externa kommunikation samt att implementera digitala hjälpmedel i verksamheten. Logistiken är viktig för ökad hållbarhet och effektivisering av byggprocessen. Till exempel genom minskade transporter och effektiva leveranser till arbetsplatserna. Här har inköp en stor betydelse då det gäller att följa upp avtal samt ställa krav på våra underentreprenörer och leverantörer.

Parallellt pågår ett generationsskifte i familjeföretaget. Anders planerar att jobba som koncernchef i tre år till och därefter fortsätta som styrelseordförande. Hans barn sitter också i styrelsen och två av dem arbetar i bolaget.

Fakta – Anders Andersson

Titel: Koncernchef och ägare, Thage
Ålder: Född 1954
Familj: Gift, tre barn
Bor: Kristianstad
Utbildning: Byggnads- och civilingenjör
Fritid: Musik, mat, resor, träning
För mer info: thage.com