”Konkurrens på lika villkor är en överlevnadsfråga” | Byggföretagen

”Konkurrens på lika villkor är en överlevnadsfråga”

Hallå där! Claes Thunblad, Byggföretagens nationella samordnare för Sund konkurrens, som tillsammans med medlemsföretag, fackliga motparter och myndigheter arbetar för en hållbar byggbransch.

Publicerad:

Vad har hänt under våren? 

– När det gäller vårt arbete kring fokusområdet Sund konkurrens så har våren varit mycket intensiv. I februari startade Byggmarknadskommissionen – en satsning där Byggföretagen tillsammans med en rad andra aktörer i sektorn är initiativtagare. Kommissionen ska ta fram fakta kring byggbranschen och komma med välgrundade åtgärdsförslag som bidrar i arbetet för en sund och hållbar byggbransch. Tillsammans bygger vi Sverige på schyssta grunder.

Vilka frågor är aktuella just nu? 

– I dagens Coronatider ser vi flera utmaningar för bygg- och anläggningsbranschen. Att hålla uppe produktionen samtidigt som landsgränser stängs, materialtillgång stryps och beställarleden tvekar är en stor prövning. Men när det gäller sund konkurrens är utmaningen densamma. Att kunna säkra konkurrens på lika och schyssta villkor är en överlevnadsfråga som bygger branschens legitimitet, attraktivitet och modernitet. Därför är det självklart att Byggföretagen som bransch- och arbetsgivarorganisation bär ledartröjan för nolltolerans mot alla former av fusk och svartarbete i byggbranschen.

Hur är planerna för resten av 2020?

– Tillsammans med fack och övriga arbetsgivarorganisationer i sektorn planeras för den nationella konferensen, ”Forum för Sund konkurrens” som äger rum den 30 september. Parallellt med detta jobbar vi med att ta fram material för vägledning och kompetensutveckling som riktar sig till alla målgrupperna som berörs av vår bransch. Vi är i full färd med att skapa ett dialog- och reflektionsverktyg som under hösten rullas ut i hela landet, lokalt och regionalt, för att få till samtal kring branschens värdegrund och kultur med grunden i sund konkurrens. Vi tar också en rad viktiga steg för att stärka kontroll och uppföljning och utveckla verktyg som hindrar möjligheten till fusk och oegentligheter.