Nytt betongprojekt kan korta byggtid | Byggföretagen

Nytt betongprojekt kan korta byggtid

Kortare byggtid utan avkall på fuktsäkerheten för betong. Det kan bli resultatet av ett utvecklingsprojekt, finansierat av SBUF, som Byggföretagen driver. Ted Rapp, ansvarig för projektet, berättar mer.

Publicerad:

Vad är bakgrunden till projektet?
-Av miljöskäl ersätts en del av cementet i betong idag ofta av flygaska eller slagg. Detta har medfört problem för entreprenörerna med att torka ut betongen inför beläggning av till exempel limmade mattor eller andra ytskikt. Betongen blir tätare med de mineraliska tillsatsmaterialen, än utan, varvid uttorkningen går långsammare. Detta förlänger torktiderna och därmed byggtiden.

– Projektet visar på att tätheten istället skulle kunna vändas till vår fördel. Om samtliga materialegenskaper i ett golvsystem beaktas och synen på kravställning, validering och utvärdering anpassas till de material vi använder idag skulle det kunna se annorlunda ut. I så fall skulle byggtiderna kunna kortas ner utan avkall på fuktsäkerheten, säger Ted Rapp.

När kan projektet bli verklighet?
-Än så länge är detta en teori vilken redovisas i slutrapporten från ett avslutat SBUF-projekt, 13354. Vi håller på att verifiera teorin i ett pågående SBUF-projekt, 13560, där vi gjutit ett antal betongplattor, applicerat avjämning, limmat mattor och mäter nu kontinuerligt fukt och emissioner. Än så länge ser det bra ut men mätningarna ska fortsätta ytterligare ett år för att verifiera att teorin håller över tid.

Projektet som är avslutat, 13354, har nominerats till Årets innovation 2019. Berätta!
-Det stämmer. Projektet var ett av tre stycken som nominerades av SBUF. Vårt projekt slutade inte som vinnande men det är jättekul att just detta projekt är ett som valts utifrån alla de SBUF-projekt som genomfördes under förra året. Det visar på att området vi tittat på anses som mycket viktigt och det finns en betydande utvecklingspotential säger Ted Rapp.

Bakgrund
Slutrapporten från projektet 13354, Utredning av funktionell uttorkningsnivå hos betong med mineraliska tillsatsmaterial, kan laddas ner här.

SBUF:s motivering till nomineringen:

”Modern, miljövänlig betong med mineraliska tillsatsmaterial är mycket tät varför den tar längre tid att torka ut än traditionell betong.
Projektet visar att man med nya materialsammansättningar i golvkonstruktioner kan uppfylla uttorkningskraven vilket möjliggör minskad klimatpåverkan, ökad kvalitet och tidsbesparingar i produktionen”

Mer information om det pågående SBUF-projektet 13560, Framtidens golvsystem med modern, tät betong finns här.