Så involveras byggföreningarna i arbetet med att återstarta Sverige | Byggföretagen

Så involveras byggföreningarna i arbetet med att återstarta Sverige

Coronavirusets snabba spridning i samhället påverkar alla medlemsföretag. Nu involveras byggföreningarna i arbetet med att få fart på Sverige igen, berättar Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Hur involveras byggföreningarna i påverkansarbetet för att få fart på Sverige igen?

-Förra veckan hade ett extra ordföranderåd där vi informerade alla föreningar om hur vi jobbar för att stötta medlemsföretg som drabbats av coronakrisen. Men också om hur vi jobbar för att påverka politikerna för fler och bättre riktade åtgärder framöver.

Alla på ordföranderådet ombads att diskutera i sina respektive byggföreningsstyrelser vad som behöver göras både på kort och lång sikt för att vi ska komma ur krisen. Senast den 18 maj behöver vi underlaget, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

Hur påverkas föreningsverksamhet av coronakrisen?

-Precis som intervjuerna med föreningsansvariga visar har vi snabbt fått ställa om till digitala möten. Det gäller även nästa veckas byggstämma som för första gången kommer att genomföras digitalt. Det innebär att både stämmoombud, och de övriga medlemmar som önskar deltar via länk. Med hjälp av specialanpassad teknik kommer stämman genomföras på ett sätt som motsvarar en fysisk stämma, så långt som det är möjligt, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Hur jobbar Byggföretagen för att stötta medlemsföretagen i coronakrisen?

-Vi uppdaterar dagligen våra medlemsföretag med viktig information kopplad till coronakrisen via webb, nyhetsbrev och många personliga kontakter. Våra rådgivare, hemsidans Företagarservice med steg-för-steg hjälp, liksom arbetsgivarguiden är en snabb funktion till hjälp för många, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.